Gliwice - wieża ciśnień

Gliwice są jednym z największych miast w woj. Śląskim i  posiadają bardzo bogata historie oraz architekturę. W mieście jest sporo zabytków  wartych odwiedzenia  w tym gliwickie wieże ciśnień

Water Tower Poland
Wieża ciśnień przy ulicy Sobieskiego - źródło Wikipedia autor: Bazie

Wieża ciśnień przy ulicy Sobieskiego w Gliwicach

Jedna z najpiękniejszych wieź ciśnień w Gliwicach jest neogotycka wieża mieszcząca się przy ulicy Sobieskiego. Wzniesiona na planie koła budowla posiada kształt walca. Obiekt został wybudowany w latach 1905 -08 i za jego pomocą woda była dostarczana na teren miasta oraz jego dzielnic. Neogotycka wieża ciśnień jest wysoka na 50 metrów, a średnica podstawy mierzy 26 m.

Struktura architektury :

Wieża ciśnień składa się z takich elementów jak :

Cokół - w kształcie  pierścienia, posiadający oświetlenie w formie podwójnych neogotyckich okien zwanych biforiami, zwieńczony gzymsem i przyozdobiony fryzem wykonanym z cegły.

Portal drzwiowy - ucharakteryzowany w średniowiecznym stylu, zawiera ostrołukowe zakończenie oraz ozdobione wnętrze archiwolta. Całość portalu zamyka szczyt schodkowy.

Trzon i głowica - w strukturze budowli te fundamentalne elementy zostały scalone w całość. Wewnątrz znajduje się zbiornik typu Intze potrafiący pomieścić 3500 m3 wody, który został skonstruowany z stalowych blach połączonych nitami. Środkowy fragment wieży został dodatkowo wzmocniony ceglanymi filarami, które wizualnie nadają obiektowi stabilności. Kondygnacje oddziela dodatkowo gzyms. Wnętrze wieży jest oświetlone ostrołukowymi oknami dzielącymi się wg swoich proporcji.

Dach - występuje w formie koronującej całej architektury wieży ciśnień. Wsparty na machikułach, udekorowany triforiami i zwieńczony krenelażem, nawiązuje do średniowiecznych zamków i baszt obronnych.

Obiekt wyłączony z użytku w roku 1985.

Wieże ciśnień zaprojektował niemiecki architekt : Wilhelm Adalbert Otto Kranz

Wieża ciśnień przy ulicy Poniatowskiego w Gliwicach

Również wybudowana w stylu neogotyckim wieża ciśnień z roku 1894 posiada podobne cechy architektoniczne jak wieża ciśnień stojąca przy ulicy Sobieskiego. Obiekt jest dziełem inspektora Heselowa i posiada 24 metry wysokości. 

Wieża ciśnień została  zaprojektowana na planie koła o średnicy 26m i w całości wykonana jest z piaskowca i czerwonej cegły. Wodna wieża posiada takie elementy architektoniczne jak ostrołukowe, wypełnione maswerkiem okna, ulokowane w podwójnym odstępie, galeryjkę , która wypełnia szereg zaślepionych okien zwanych blendami, krenelaż i stożkowy dach kończący wieże.

Wieża ciśnień w gliwickiej dzielnicy Ostropa

Obiekt posiada 30 metrów wysokości i został wybudowany w roku 1930. Typowa konstrukcja wykonana z cegły i żelbetu. wzniesiona na planie sześcioboku.

Wieża ciśnień w gliwickiej dzielnicy Łabędy

Obiekt został wzniesiony w duchu niemieckiego utylitaryzmu w latach 40 ubiegłego wieku. Cechą wyróżniająca powyższą idee był funkcjonalizm. Wieża ma wysokość 40 metrów i większość jej pięter zagospodarowanych było dla pomieszczeń biurowych. 

W najwyższej partii mieści się zbiornik na wodę o pojemności 625 m3. Ruch wewnątrz budynku odbywał się za pośrednictwem specjalnych wind - "paternoster" i jest to prawdziwy ewenement rzadko spotykany w tego typu obiektach.


Popularne posty z tego bloga

Wieża ciśnień - zasada działania - budowa - schemat - przeznaczenie