Wieże ciśnień w Tarnowskich Górach

Kolejowe wieże ciśnień na terenie starej lokomotywowni w Tarnowskich Górach. Pierwszy obiekt zbudowany na planie graniastosłupa sześciokątnego i  w całości jest pokryty czerwoną cegłą. Elewacja kolejowej nieruchomości składa się z :

Niskiego cokołu, lekko wyodrębnionego od bryły.

Wysokiego parteru, którego lico muru udekorowane jest lizenami z fryzem arkadowym. Zawierającego wewnątrz ściany ślepe okna oraz drzwi prowadzące do wnętrza obiektu. Całość ściany zamyka gzyms pośredni zaakcentowany fryzem ceglanym

Pierwsze piętro - zawiera podwójny układ wertykalnych i smukłych okiennic wmurowanych w pole kwadratowych lizen, dodatkowo ozdobionych półkolistym gzymsem nadokiennym . Całość elewacji  zwieńczone jest gzymsem koronującym w formie dekoracyjnych zielonych deseczek i pomalowanych na kolor czarny belek. Zadaszenie nieruchomości jest płaskie. 

Druga kolejowa wieża ciśnień została wybudowana w późniejszym okresie. Ceglana elewacja podpory posiada wysunięty cokół, wysoki portal wejściowy, oraz smukłe, małe okna w obszarze wieńczącym część parterową wieży. Zbiornik na wodę został ulokowany w sporych rozmiarów żelbetowej głowicy wieży ciśnień. Lico głowicy zdobi wodowskaz.

Trzecia kolejową wieża ciśnień wyróżnia się od pozostałych wysokością i kształtem. Wertykalna konstrukcja budowlana posiada wysoki cokół z portalem wejściowym, podporę podzieloną pionowymi pilastrami oraz głowicę z geometrycznym, podwójnym zadaszeniem. Całość obiektu wieńczy maszt z chorągiewką. 

 

Popularne posty z tego bloga

Wieża ciśnień - zasada działania - budowa - schemat - przeznaczenie