Głogówek - stare wieże ciśnień

 Głogówek (Oberglogau) należy do jednych z najstarszych miast na Górnym Śląsku. Jest kilka faktów w historii miasta, które są bardzo interesujące. Należy do nich pobyt Ludwiga van Beethovena na dworze Franciszka Oppersdorfa podczas wojen napoleońskich w roku 1806 oraz fakt, że Głogówek posiada jedną z najstarszych wież ciśnień w Polsce. Co do fundatora wieży źródła historyczne są zbieżne. Jedne podają, że budowę opłacić Franciszek Oppersdorf, a drugie zasługę przypisują Johannowi Georgowi II.

Wieża ciśnień w centrum Głogówka.

Unikat na skale Polski i całego Śląska. Wieża ciśnień pochodzi z XVI wieku ,a w podaniach historycznych jest wzmiankowana na rok 1597. Wieża ciśnień została wybudowana na planie prostokąta. Historia milczy na temat architekta, czy mistrza budowlanego, który zaprojektował nieruchomość. Wieża ciśnień jest monolitem, przypomina bryła graniastosłupa prostokątnego, wspartego na wysokim cokole, którego dzieli gzyms parterowy. Wieża ciśnień została wybudowana z czerwonej cegły i posiada skromne naświetlenie w formie wąskich wnęk okiennych, całkiem podobnych do tych ,które posiadają romańskie budowle. Płaski dach z profilowanym gzymsem wieńczy całość. Obecnie konstrukcja jest pokryta siatką ochronną, tak aby nie odpadły z niej fragmenty cegieł. Pierwotnie wieża zaopatrywała zamek i całe miasto w wodę pitną poprzez system drewnianych rur. Wieża przeszła modernizację i jej kres użytkowania nastąpił w XIX wieku.

Widok wieży ciśnień w Głogówku z 1928 roku / Oberschlesien im Bild, 1928, nr 24

Wieża ciśnień przy ulicy Kąpielowej w Głogówku

Wodociągowa wieża ciśnień została wybudowana w roku 1907. Nieruchomość w kształcie grzybka z wysokim cokołem,  zwężającym się ku górze trzonem i betonową głowicą. Całość wieży zwieńczona jest stożkowym dachem z wieżyczką i chorągwią.

Popularne posty z tego bloga

Wieża ciśnień - zasada działania - budowa - schemat - przeznaczenie