Ścibórz - wieża ciśnień

 Ścibórz (Stübendorf) to wieś w gminie Paczków w Polsce. Znajduje się w powiecie nyskim, w województwie opolskim.  Wieś uliczna Ścibórz położona jest w południowo-zachodniej części historycznego regionu Górnego Śląska. Miejscowość leży ok. 8 km na wschód od siedziby gminy Paczków, ok. 17 km na południowy zachód od stolicy powiatu - Nysy i ok. 70 km na południowy zachód od stolicy województwa - Opola.

Ścibórz położony jest na Przedgórzu Sudeckim, w obrębie Obniżenia Otmuchowskiego. Ścibórz leży na południowym brzegu zbiornika wodnego Ottmachau, który został ukończony w 1933 r. i spiętrza wody Nysy Kłodzkiej. Na południe od wsi przepływa rzeka Raczyna (Krebsbach). Przez miejscowość przebiega droga krajowa 46.

Historia Ściborza

Pierwsza wzmianka o miejscowości pojawia się jako Stibornsdorf w " Liber fundationis episcopatus Vratislaviensis " z lat 1295-1305. Na początku XV w. liczyła 14 chałup, a w 1473 r. wieś, wzmiankowana jako Stiberdorf, otrzymała prawo niemieckie. Po wojnie trzydziestoletniej osiedlono tu żołnierzy. Po pierwszej wojnie śląskiej w 1742 r. Stübendorf wraz z większością Śląska znalazł się w granicach Prus. Po sekularyzacji Księstwa Nyskiego w 1810 r. skończyły się świeckie rządy biskupów wrocławskich. Wraz z reorganizacją Śląska w 1813 r. Stübendorf, który do tej pory należał do okręgu administracyjnego Breslau, został włączony do górnośląskiego okręgu administracyjnego Oppeln. 

Od 1816 r. należał do nowo utworzonego powiatu nyskiego, z którym był związany do 1945 r. W 1845 r. we wsi znajdowały się dwie oficyny i 51 innych domów. W tym samym roku w Stübendorfie mieszkało 315 osób, z czego dziewięć było protestantami. Mieszkańcy byli parafianami Schwammelwitz. W 1855 r. w Stübendorf mieszkało 309 osób. W 1865 r. we wsi były 23 stanowiska ogrodników i 20 stanowisk chałupników oraz młyn wodny.

W 1874 r. utworzono powiat Schwammelwitz, w skład którego wchodziły gminy wiejskie Heinersdorf, Schwammelwitz i Stübendorf oraz powiaty ziemskie Fürstenvorwerk, Schwammelwitz, Schwammelwitz, Forst i Stübendorf. W 1885 r. Stübendorf liczył 269 mieszkańców. W 1925 r. w Stübendorf mieszkało 291 osób. Po zakończeniu budowy i zalaniu zbiornika wodnego Ottmachau w 1933 r. część wsi została zniszczona. W 1935 r. pozostała część wsi została włączona do Schwammelwitz. W 1939 r. wieś liczyła 220 mieszkańców.

W wyniku II wojny światowej Stübendorf w 1945 r. przypadł Polsce, został przemianowany na Ścibórz i przyłączony do województwa śląskiego. Ludność niemiecka została wysiedlona. W 1950 r. zostało włączone do województwa opolskiego. W 1999 r. weszło w skład odtworzonego Powiatu Nyskiego. Do 2008 r. Frydrychów (Friedrichseck) był dzielnicą Ściborza.

Wieża ciśnień w Ściborzu

Wieża ciśnień została wybudowana z czerwonej cegły  na planie sześciokąta w roku 1931. Obiekt składa się z niskiego, kamiennego fundamentu, wysokiego trzony oraz głowicy.

Ścibórz wieża ciśnień
Ścibórz wieża ciśnień


Popularne posty z tego bloga

Wieża ciśnień - zasada działania - budowa - schemat - przeznaczenie