Krupski Młyn - wieża ciśnień

 Wieża ciśnień w Krupskim Młynie ( miejscowości leżącej w granicach województwa śląskiego ), pochodzi z drugiej połowy XIX wieku. Obiekt mieści się przy ulicy Zawadzkiego w Krupskim Młynie. Sam zakład " Nitroerg " posiada dość długą historię, sięgającą roku 1874. Dawniej na terenie dzisiejszego zakładu istniała fabryka materiałów wybuchowych, należącej do Lignose Sprengstoffwerk GmbH.

W starej fabryce produkowano dynamit, proch strzelniczy, granaty, pociski do haubic. Firma również dostarczała Rosji materiały, potrzebne do prowadzenia wojny z Japonia, co w efekcie miało wpływ na dalszy rozwój fabryki.

Wieża ciśnień w Krupskim Młynie, zaopatrywała w wodę zakład produkcyjny. Została wzniesiona na planie sześcioboku, dodatkowo wzmocniona przyporami z żelbetu, podtrzymującymi głowicę. Natomiast lico wieży zostało wypełnione czerwoną cegłą. Wieża posiada dwa zbiorniki wodne oraz wodowskaz, pokazujący poziom wody w zbiornikach. Głowica wieży wsparta jest na półkolistych wspornikach i udekorowana wykuszem. Sam zbiornik z woda został umieszczony na wewnętrznych żelbetowych słupach.

W okresie powstania fabryki Krupski Młyn nosił nazwę Kruppamühle.

Popularne posty z tego bloga

Wieża ciśnień - zasada działania - budowa - schemat - przeznaczenie