Miastko - wieża ciśnień

 Miastko ( niem. Rummelsburg ) jest miastem leżącym na północy Polski. Posiada ludność wynoszącą około 10 tyś. Miasto zlokalizowane jest wokół rzeki Studnicy.

Miejska wieża ciśnień w Miastku.

Wieża ciśnień została wybudowana w roku 1928 na wzgórzu morenowym w Miastku. Obiekt hydrotechniczny miał za zadanie zapewnić stabilne ciśnienie wody odbiorcom w rejonie miasta. Ze swojej roli wywiązał się aż do 2008 roku. Kiedy to, wieżę kupiła osoba prywatna. Wieża ciśnień została wyposażona dodatkowo w nowoczesną sieć rurociągową, stację pomp i uzdatniania wody. 

Wieża czerpała wodę z trzech studni głębinowych oraz bezpośrednio z koryta rzeki Studnicy. Wodna wieża reprezentuje styl neogotycki, dowodzi temu piękny, imitujący ostrołuk portal wejściowy, zwieńczony archiwoltą i szczytem schodkowym. Ślepymi niszami, charakterystycznych dla gotyckich budowli. Całość wieńczy dach stożkowy z trójkątnymi szczytami.

Wieża ciśnień została wzniesiona na planie koła i w całości pokryta jest czerwoną cegłą. Obiekt składa się z niskiego cokołu wykonanego z kamiennego ciosu. Trzon wieży mierzy około 18,22 metrów, natomiast głowica ma 12 metrów.

Rummelsburg  wasserturm / Miastko wieża ciśnień
Miastko - wodociągowa wieża ciśnień ( Public Domain Antek Bojar )

Kolejowa wieża ciśnień w Miastku.

Wieża ciśnień została wybudowana na przełomie XIX i XX wieku. W mieście uruchomiono pierwsze połączenie kolejowe w 1878 roku, a drugie w 1909 roku. Kolejowa wieża ciśnień wytyczona została na planie przedłużonego pięcioboku. Posiada liczne fryzy wykonane z cegły oraz lizeny. Z boku elewacji wieży wznosi się wysoki komin z cegły.

Popularne posty z tego bloga

Wieża ciśnień - zasada działania - budowa - schemat - przeznaczenie