Sieradz - wieża ciśnień

 Kolejowa wieża ciśnień w Sieradzu, miejscowości leżącej w województwie łódzkim. Stara kolejowa wieża ciśnień została zniszczona przez polskie wojsko w roku 1939. Obiekt został wybudowany w roku 1902 wg rosyjskich planów. Wieża ciśnień stała w obrębie dawnej Kolei Warszawsko - Kaliskiej. Dawna kolejowa wieża ciśnień została wybudowana w stylu neorenesansowym. Materiałem użytym do budowy wieży ciśnień była czerwona cegła. Wodna wieża została wzniesiona na planie sześciokąta, ozdabiały ją liczne gzymsy nadokienne w kształcie łuku ze zwornikiem Fryzy ceglane, wieńczące trzon i głowicę. Wieża ciśnień zwieńczona była dachem płaskim, rzutowanym na planie sześciokąta.

Kolejowa wieża ciśnień w Sieradzu
Kolejowa wieża ciśnień w Sieradzu, wybudowana w roku 1941 ( CCA 3.0 - Lichen99 )

Nowa kolejowa wieża ciśnień w Sieradzu, została wybudowana w 1941 roku, przez Niemców, w ramach planu Otto. Wieża ciśnień jest dość wysoka, posiada 32 metry wysokości. Wieża ciśnień była w stanie zmagazynować 180 m3 wody. Poza tym wieża ciśnień posiadała mały, o pojemności 6 m3 zbiornik przeznaczony na wodę pitną oraz zbiornik wykonany z żelbetu, przeznaczony do uzupełniania wody w parowozach. Wieża ciśnień poprzez pompy była zasilana w wodę, tłoczonej z podziemnego ujęcia wody.

Sieradz wieża ciśnień
Portal wejściowy ozdobiony gzymsem i zwornikiem, z datą budowy 1941 ( CCA 3.0 - Lichen99)

Wieża ciśnień zbudowana jest z czerwonej cegły i zaprojektowana na planie ośmioboku. Ściany wieży ciśnień, zostały dodatkowo wzmocnione przyporami z czerwonej cegły. Trzon i głowica są zlicowane. Otwory okienne są rozmieszczone w układzie horyzontalnym i zamknięte, w cofniętym ryzalicie. Całość wieży ciśnień wieńczy dach ośmiospadowy.

Popularne posty z tego bloga

Wieża ciśnień - zasada działania - budowa - schemat - przeznaczenie