Wrocław - wieża ciśnień

Wieża ciśnień przy ulicy Wiśniowej we Wrocławiu 


Wieża ciśnień Borek we Wrocławiu jest jedną z najpiękniejszych wież ciśnień w Europie. Obiekt został zaprojektowany został przez niemieckiego architekta - Karla Klimma , który pochodził z Wrocławia. Karl był również radcą budowlanym, wykładowcą Szkoły Rzemiosł Budowlanych we Wrocławiu. W grudniu 1909 został uhonorowany Orderem Orła Czerwonego IV klasy. Karl Klimm w swoich dziełach architektonicznych reprezentował bardzo bogaty wachlarz form historyzmu z elementami secesyjnymi.

Wieża ciśnień przy ulicy Wiśniowej we Wrocławiu jest budowlą monumentalną, a jej styl wyznacza historyzm. Sięgająca imponujących rozmiarów - około 62 metrów od czasów jej wzniesienia była architektoniczną dominaturą centrum Wrocławia, a także wizytówką miasta wyrastającą z dalszych zakątków okolic Wrocławia. 

Wieża ciśnień od samego początku swojego istnienia zaopatrywała mieszkańców Wrocławia w bieżąca wodę. Była również wykorzystywana do celów turystycznych. Na wysokości około 42 metrów ulokowana została galeryjka widokowa, z której turyści podziwiali panoramę miasta, przy dobrej pogodzie obnażała się panorama Sudetów ze Śnieżnikiem.

Wieża ciśnień - budowa

Wieża ciśnień przy ulicy Wiśniowej we Wrocławiu s swojej architektonicznej charakterystyce przypomina raczej średniowieczną katedrę lub krzyżacki zamek. Tradycyjnie składa się z :

  • Podstawy - zaadoptowanej na potrzeby administracyjne. W tym celu zamiast masywnego cokołu występującego w większości tego typu obiektów, wzniesiono dwupiętrowe domy, który podzielone są tytanicznymi filarami wykonanymi z czerwonej cegły. Ten zminimalizowany w kontraście do reszty wieży zespół budynków administracyjnych posiada reprezentatywne portale wejściowe w kształcie łuków, skromne oszklenie w postaci okiennic występujących jako biforia, triforia oraz sporadycznie pojedynczo. Cechą charakterystyczną budynku od frontowej strony jest trójkątny szczyt nawiązujący do gotyckiego stylu.
  • Trzonu - składającego się z monumentalnych podpór zespolonych łukiem i ogromnej przestrzeni miedzy nimi, sprawiających wrażenie akweduktu zamkniętego w kole i wypełnionego pustą luką wewnątrz. Całość konstrukcji wieńczy sześcioboczny gzyms udekorowany bogatym w różnorodne detale architektoniczne fryzem.
  • Głowicy - ogromnej ośmiobocznej bryły udekorowanej gzymsami, które akcentują w głowicy wieży ciśnień kolejne kondygnacje. Dość szczegółowo zostały zaakcentowane okna, które zostały sprowadzone do centrum bryły i ujęte poprzez swoje położenie w średniowieczne triforia. Całość górnej konstrukcji wieńczy szczyt w formie gotyckiej wieży z dachem hełmowym i smukłym szpicem. Wieża - umiejscowiona jest w bocznym fragmencie wieży. Dzieli się na wiele kondygnacji, w wnętrzu funkcjonowała niegdyś winda. Boczna wieża swoim smukłym kształtem nawiązuje do średniowiecznych świątyń.
Wieża ciśnień niemal w całości wykonana jest z cegły. Posiada mnóstwo ciekawych rzeźb :

Trytona z Nimfą, interesującą inskrypcję " "Nie szukaj przyjaciela w piwie i winie, one przynoszą krótką radość; będziesz jeszcze wesoły jako starzec, weź mnie więc do swej piersi " oraz inne ciekawe płaskorzeźby.Wieża ciśnień została wybudowana w latach 1866- 1871 za bagatelną sumę 3 mln marek. 1 sierpnia obiekt obchodził sto pięćdziesięciolecie od dnia pierwszego uruchomienia wieży ciśnień. Można więc powiedzieć, że obiekt swoje przeżył i stanowi prawdziwą pamiątkę industrialną ubiegłych czasów.
Wieża ciśnień Na Grobli o całkowitej wysokości 40 metrów, została zaprojektowana przez niemieckiego architekta Hansa Zimmermanna. Obiekt miał sprostać wymaganiom zaopatrzenia około 200 tyś mieszkańców Wrocławia w wodę.

Wieża ciśnień została wzniesiona jako obiekt w kształcie bryły na planie kwadratu. Materiałem użytym do budowy gmachu była czerwona cegła. Architektura wieży ciśnień została zwężona do harmonicznie ułożonych na ścianach wieży lizen, połączonym arkadami i zwieńczonych fryzem ceglanym wspartym na gzymsie koronującym. Obiekt posiada czworoboczne, płaskie zadaszenie z mała wieżyczką wentylacyjną na środku.

Wnętrze wieży zostało wyposażone w stalowy  nitowany zbiornik na wodę ( drugi zbiornik został dołączony parę lat później). Magazynowany zasób wody wynosił  4150 m³. Wieża ciśnień posiada jedną z najstarszych suwnic datowaną na rok 1871.

Wieża jest zamknięta dla zwiedzających od 1964 roku

Popularne posty z tego bloga

Wieża ciśnień - zasada działania - budowa - schemat - przeznaczenie