Posty

Tarczyn - wieża ciśnień

  Jest to żelbetowa konstrukcja z 1928 roku, znajdująca się przy ulicy Żwirki i Wigury. W latach 2020-2021 wieża przeszła gruntowny remont, który obejmował między innymi: oczyszczenie i zabezpieczenie elewacji, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, remont zbiornika na wodę, montaż oświetlenia zewnętrznego. Obecnie wieża ciśnień w Tarczynie jest nieużywana, ale władze gminy mają plany na jej zagospodarowanie. W przyszłości mogłaby się tu mieścić kawiarnia, punkt widokowy lub muzeum.  Zasady działania wieży ciśnień w Tarczynie : Wieża ciśnień jest konstrukcją inżynieryjną stosowaną w systemach wodociągowych do utrzymania ciśnienia wody w sieci wodociągowej oraz do zapewnienia odpowiedniej ilości wody w przypadku pożarów lub awaryjnych sytuacji. Jest to rodzaj wieży lub zbiornika umieszczonego na wysokości, z którego woda może być dystrybuowana grawitacyjnie do sieci wodociągowej. Główne cechy wieży ciśnień to: Zbiornik na wodę: Wieża ciśnień zawiera duży zbiornik na wodę, który może pom

Sochaczew - wieża ciśnień

Obraz
  Sochaczewska wieża ciśnień to zbudowana w 1921 roku wieża ciśnień o konstrukcji żelbetowej. Znajduje się przy ulicy 1 Maja w Sochaczewie, w województwie mazowieckim. Wieża ma wysokość 42 metry i jest jednym z najbardziej charakterystycznych punktów miasta.  Sochaczew - wieża ciśnień / @ Soheaux Zasady działania wieży ciśnień w Sochaczewie : Wieża ciśnień jest konstrukcją służącą do gromadzenia wody i utrzymywania stałego ciśnienia w systemie wodociągowym. Jej działanie opiera się na prostych zasadach fizyki, a kluczowymi elementami są pojemnik na wodę umieszczony na wysokości oraz rurociągi. Wieża ciśnień została wybudowana w celu zapewnienia ciśnienia wody dla parowozów kursujących na linii kolejowej Warszawa-Kalisz. Wieża była wykorzystywana do tego celu do lat 80. XX wieku, kiedy to wybudowano nową stację uzdatniania wody. Obecnie wieża ciśnień jest nieużywana i popada w ruinę. W 2016 roku władze miasta ogłosiły konkurs na zagospodarowanie wieży. Zwycięski projekt zakłada przebudo