Rynek w Raciborzu

 Rynek w Raciborzu, który znajduje się w centrum miasta, był centralnym placem średniowiecznego układu urbanistycznego. Obecnie jest najważniejszą przestrzenią publiczną w mieście. Rynek posiada cztery ulice odchodzące od narożników w kierunkach równoleżnikowych, a także ulicę Rzeźniczą, która wyłania się z monumentalnego łuku w zachodniej pierzei. Z pierzei północnej wychodzi ulica Odrzańska, a ze wschodniego odcinka pierzei południowej ulica Nowa, natomiast w centrum pierzei północnej znajduje się ulica Odrzańska. W średniowieczu w centrum miasta powstał rynek W pobliżu rynku znajdował się zarówno ratusz, wymieniany w zapiskach z 1361 r., jak i dom kupiecki, wzmiankowany już w 1313 r. Wokół rynku znajdowały się murowane sukiennice, o których wspominają dokumenty z 1293 roku.

Racibórz Rynek - Ratibor Ring
Rynek w Raciborzu ( Autor: Nikto - CCA 2.0 )


W Rynku znajdowały się kramy, ławki, a dokumenty z XIV wieku sugerują, że ulica Kramarska była niegdyś przedłużeniem ulicy Odrzańskiej 8 października 1488 r. pożar strawił kościół św. Jakuba, ratusz, kramy kramarskie, dom kanonika i wieżę kościelną - wszystko to usytuowane przy wschodniej pierzei rynku. Choć w dokumentach zapisano, że budynki znajdujące się na środku Rynku prawdopodobnie zniknęły po pożarze w 1722 roku. W efekcie Rynek został oczyszczony z zabudowy. Dopiero w 1750 roku powstał kolorowy, odręczny rysunek rynku, na którym widać ulice odchodzące od Rynku jako Odrzańska, Nowa i Rzeźnicza. W 1780 roku naprzeciwko głównej strażnicy miejskiej znajdowała się rezydencja rodziny von Gaschin, która następnie w 1866 roku została przeniesiona na plac Zborowy. Poprzednia lokalizacja została rozebrana.

Ratusz i inne budynki spłonęły w 1945 roku, ocalał tylko jeden budynek (Rynek 3). Rynek 3 ocalał i był jedynym budynkiem stojącym po pożarze w 1945 roku. Przez Rynek pod koniec lat 40. przejeżdżał pociąg, który przewoził do Warszawy cegły odzyskane z rozbiórek. W 1949 roku jako pierwszy obiekt otwarto ponownie siedzibę Banku PKO, odbudowaną po zniszczeniach wojennych. Starając się odtworzyć poprzedni charakter architektoniczny Rynku pomiędzy ulicami Długą i Chopina, przebudowano stronę zachodnią. Sukiennice zostały odbudowane z neorenesansowymi wykończeniami. Mimo, że po przeciwnej stronie rynku nie występowały stylizowane sukiennice, to Sukiennice zostały ozdobione neorenesansowymi wykończeniami.

Popularne posty z tego bloga

Wieża ciśnień - zasada działania - budowa - schemat - przeznaczenie