Kopiec Krakusa w Krakowie

Kopiec Krakusa w Krakowie
Kopiec Krakusa w Krakowie ( Autor: Jakub Hałun - CCA 4.0 )

 

Kopiec Krakusa, zwany także Kopcem Kraka, to tumulty znajdujące się w dzielnicy Podgórze w Krakowie. Uważa się, że jest to miejsce spoczynku mitycznego założyciela Krakowa, legendarnego króla Krakusa. Znajduje się na Wzgórzu Lasoty, około 3 kilometrów (2 mile) na południe od centrum Krakowa, na wysokości 271 metrów (889 stóp), o średnicy podstawy 60 metrów (197 stóp) i wysokości 16 metrów (52 stóp). Wraz z pobliskim Kopcem Wandy jest jednym z dwóch krakowskich kopców prehistorycznych oraz najstarszą budowlą wzniesioną przez człowieka w Krakowie. W pobliżu znajdują się również dwa inne nie prehistoryczne kopce wzniesione przez człowieka: Kopiec Kościuszki, zbudowany w 1823 r., oraz Kopiec Piłsudskiego, ukończony w 1937 r. Te cztery obiekty tworzą cztery krakowskie kopce-pomniki.

Wiek i pierwotne przeznaczenie kopca pozostają tajemnicą, choć przypisywano im cele religijne i pamiątkowe. Wykopaliska przeprowadzone w połowie lat 30. XX wieku wykazały, że kopiec składa się z solidnego drewnianego rdzenia pokrytego ziemią i darnią. Wewnątrz znaleziono kilka artefaktów datowanych na okres od VIII do X wieku, ale nie odkryto żadnych ludzkich szczątków ani kości. Według innej hipotezy kopiec jest pochodzenia celtyckiego i datowany jest na II-I wiek p.n.e. Z kopcem wiąże się również mityczne pochodzenie. Mówi się, że Krakus został zbudowany dla uczczenia śmierci króla Krakusa, kiedy to pogrążeni w żałobie mieszczanie wypełnili rękawy piaskiem i ziemią i przynieśli je na miejsce Kopca Krakusa, aby stworzyć górę, która miała panować nad resztą krajobrazu, tak jak król Krakus. Pierwotnie kopiec Krakusa otaczały cztery mniejsze kopce, ale zostały one zburzone w XIX wieku, by stworzyć krakowskie mury miejskie.

Podobnie jak inne starożytne budowle, takie jak Stonehenge, Kopiec Krakusa mógł być budowany z myślą o astronomii. Jeśli ktoś stanie na Kopcu Krakusa i spojrzy w stronę Kopca Wandy o wschodzie słońca w poranek Beltane, drugiego co do wielkości święta celtyckiego, zobaczy, że słońce wschodzi bezpośrednio nad Kopcem Wandy. Do połowy lat trzydziestych XIX wieku w pierwszy wtorek po Wielkanocy na zboczach kopca Krakusa odbywał się corocznie festyn ludowy. Odrodził się on w latach 2000 i znów jest organizowany corocznie.

Popularne posty z tego bloga

Wieża ciśnień - zasada działania - budowa - schemat - przeznaczenie