Rynek w Rydułtowach

Rynek w Rydułtowach
Rynek w Rydułtowach ( Autor: Kamil Czainski - CCA 4.0 )

 


Rydułtowy zostały po raz pierwszy wymienione w dokumencie diecezji wrocławskiej z 1228 r. jako Rudolphi Willa, kiedy to wchodziły w skład księstwa raciborskiego rozdrobnionej Polski piastowskiej.W 1861 r. Rydułtowy Dolne miały całkowicie polską populację 1 066 osób, natomiast Rydułtowy Górne liczyły 360 mieszkańców. Pod koniec XIX w. głównym zajęciem ludności było rolnictwo i wydobycie węgla. W 1923 r. powstała pierwsza polska drużyna harcerska Rydułtowy. Rydułtowy Dolne i Rydułtowy Górne zostały połączone w 1926 r.


Po wspólnej niemiecko-sowieckiej inwazji na Polskę, która rozpoczęła II wojnę światową we wrześniu 1939 r., Rydułtowy były okupowane przez Niemcy do 1945 r. W czasie wojny zginęło wielu miejscowych polskich harcerzy, a niektórzy nauczyciele z Rydułtów znaleźli się wśród polskich nauczycieli zamordowanych przez Niemców w obozach koncentracyjnych w ramach Intelligenzaktion (zob. Zbrodnie hitlerowskie na narodzie polskim). Niemcy prowadzili w Rydułtowach pięć obozów pracy przymusowej, w tym podobóz obozu koncentracyjnego w Oświęcimiu. Więźniami obozów byli początkowo Polacy z okolicznych miejscowości, a następnie także jeńcy francuscy, angielscy i radzieccy.  W podobozie KL Auschwitz przetrzymywano ponad 1000 więźniów, głównie Żydów. Więźniowie niezdolni do dalszej pracy byli odsyłani do KL Auschwitz i tam zagazowywani, natomiast w samym podobozie zginęło ponad 50 więźniów, również śmiercią samobójczą. W styczniu 1945 roku Niemcy ewakuowali więźniów pieszo do Wodzisławia Śląskiego, a następnie deportowali do KL Mauthausen

Popularne posty z tego bloga

Wieża ciśnień - zasada działania - budowa - schemat - przeznaczenie