Rynek w Wodzisławiu Śląskim

Rynek w Wodzisławiu Śląskim
Rynek w Wodzisławiu Śląskim ( Autor: Hons084 - CCA 3.0 )


Będąc miastem kresowym, Wodzisław Śląski jest ośrodkiem powiatu wodzisławskiego, ukształtowanym w wielowiekowym procesie historycznym. Bogate wykopaliska, w których najstarsze znaleziska sięgają epoki kamienia, świadczą o jego dawnych mieszkańcach. Nazwa miasta wywodzi się od piastowskiego księcia Władysława Opolskiego. Dokonał on lokacji miasta i założył klasztor wodzisławski około 1257 roku.

Początki miasta sięgają X i XI wieku, kiedy to na obecnym terenie Wodzisławia istniały trzy słowiańskie osady, które ostatecznie połączyły się w jedno miasto. W trakcie średniowiecznej wędrówki osadników flamandzkich i niemieckich na wschód (Ostsiedlung), Wodzisław, podobnie jak wiele innych polskich osad, został włączony (otrzymał prawa miejskie) na tzw. prawie magdeburskim na krótko przed 1257 r. (dokładna data nie jest znana). Nie należy tego jednak mylić ze zmianą przynależności państwowej; Wodzisław nadal pozostawał częścią Królestwa Polskiego, aż do czasu, gdy w 1327 r. cały Śląsk stał się lennem korony czeskiej. Za czasów księżnej Konstancji miasto szybko się rozwijało. Wodzisław był jednym z najludniejszych i najbogatszych miast Górnego Śląska. W XIV i XV w. miasto nadal się rozwijało i stało się regionalnym ośrodkiem handlowym. W XV wieku husyci spustoszyli miasto. Od 1526 roku Czechy, w tym lenno śląskie, którego częścią był Wodzisław, znalazły się pod władzą korony habsburskiej.

W XVI i XVII wieku oraz w czasie wojny trzydziestoletniej Wodzisław był częścią Imperium Habsburgów. Po zakończeniu wojny trzydziestoletniej Wodzisław został zniszczony. Nigdy już nie wrócimy do "złotego czasu" średniowiecza. Na początku wojny o sukcesję austriacką między królem Prus Fryderykiem II Wielkim a habsburską cesarzową Austrii Marią Teresą, większa część Śląska, w tym Wodzisław, została w 1740 r. przyłączona do Królestwa Pruskiego, które Austria ostatecznie uznała w 1763 r. W 1815 r. miasto weszło w skład pruskiej prowincji śląskiej i znalazło się w powiecie rybnickim. Górnictwo węglowe zyskało znaczenie dla gospodarki Wodzisławia już w XIX wieku.

Po zakończeniu I wojny światowej w 1918 roku przywrócono polską państwowość. W atmosferze niepokojów etnicznych zorganizowano referendum, które miało zadecydować o przyszłej przynależności państwowej Górnego Śląska. Mimo że większość opowiedziała się za Niemcami, obszar ten został podzielony, aby zadowolić obie strony. Wprawdzie obie strony uznały przyznane im terytorium za niewystarczające, ale podział był o tyle uzasadniony, że w części niemieckiej i polskiej większość opowiedziała się za danym narodem.

Najmniej głosów proniemieckich odnotowano w powiatach rybnickim i pszczyńskim (Pless). W mieście Wodzisław (Loslau) na 2.333 głosy 1.669 (72%) opowiedziało się za Niemcami, a 662 (28%) za Polską.[4] Natomiast w całym powiecie rybnickim za Polską opowiedziało się 65%. Miasto i największa część powiatu zostały przyłączone do terytorium II Rzeczypospolitej; Wodzisław stał się tym samym częścią państwa polskiego po raz pierwszy od 1335 roku, kiedy to Polska w traktacie trydenckim oddała Śląsk Czechom. Plebiscytowi i ewentualnemu podziałowi Górnego Śląska towarzyszyły trzy powstania śląskie polskich bojowników. W okresie międzywojennym, w ramach II Rzeczypospolitej, Wodzisław wchodził w skład województwa śląskiego, które cieszyło się daleko idącą autonomią polityczną i finansową.

Wraz z wybuchem II wojny światowej w 1939 roku przygraniczny Wodzisław wrócił pod panowanie Niemiec, znajdując się w tej części Polski, która została bezpośrednio włączona do państwa niemieckiego. Ludność została skategoryzowana etnicznie i albo "zniemczona", albo pozbawiona praw i częściowo deportowana do Generalnego Gubernatorstwa jako Polacy.

22 stycznia 1945 r. marsz śmierci z oddalonego o 35 mil (56 km) niemieckiego obozu zagłady Auschwitz zakończył się w Wodzisławiu Śląskim, gdzie więźniów umieszczono w pociągach towarowych do innych obozów. W momencie wkroczenia wojsk sowieckich do Polski, dziewięć dni wcześniej, Schutzstaffel wyprowadziła z obozu 60 000 więźniów. W drodze zginęło ok. 15 tys. więźniów. Na cmentarzu Barona Hirscha Staten Island w Nowym Jorku znajduje się pomnik ofiar Holokaustu z Wodzisławia, gdzie swoją kwaterę ma wodzisławski landsmanshaft. W marcu 1945 roku pod Wodzisław dotarły wojska radzieckie. Około 80% miasta zostało zniszczone w czasie II wojny światowej. Od 26 marca 1945 Wodzisław został ponownie włączony do Polski. Stare Miasto, w tym Rynek, zostało po wojnie w pełni odrestaurowane.

Popularne posty z tego bloga

Wieża ciśnień - zasada działania - budowa - schemat - przeznaczenie