Pałac rodu Thun-Hohenstein w Kończycach Wielkich

Pałac w Kończycach Wielkich
Pałac w Kończycach Wielkich ( Autor: Hons084 -CCA 3.0 )


Wieś w historycznym regionie Śląska Cieszyńskiego. Po raz pierwszy została wymieniona w łacińskim dokumencie diecezji wrocławskiej zwanym Liber fundationis episcopatus Vratislaviensis z około 1305 roku jako pozycja w Cunczindorf Pasconis debent esse XXIX mansi.Oznaczało to, że wieś miała płacić dziesięcinę z 29 większych lanów, a także, że była to wieś prywatna w przeciwieństwie do wymienionej w tym samym dokumencie siostrzanej osady Cunczindorf principis, która była wsią książęcą. Zakończenie nazwy Dorf (po niemiecku wieś) wskazuje, że pierwotni osadnicy byli pochodzenia niemieckiego. Powstanie wsi było częścią większej akcji osadniczej, która miała miejsce pod koniec XIII wieku na terenie późniejszego Górnego Śląska.

Politycznie wieś należała początkowo do księstwa cieszyńskiego, utworzonego w 1290 r. w procesie feudalnego rozdrobnienia Polski i rządzonego przez lokalną gałąź Piastów śląskich. W 1327 r. księstwo weszło w skład Królestwa Czech, które po 1526 r. stało się częścią monarchii Habsburgów.

Wieś mogła stać się siedzibą parafii katolickiej wcześnie po lokacji, gdyż niepełny rejestr wpłat pensji Piotrowej z 1335 r. wymienia Cunczendorf, jednak w dekanacie cieszyńskim istniały dwie inne wsie o tej samej nazwie. Inny rejestr wpłat Peter's Pence z 1447 roku wśród 50 parafii dekanatu cieszyńskiego wymienia dwie wsie o nazwie Cunczendorff. Po latach 40-tych XV wieku w księstwie cieszyńskim zapanowała reformacja protestancka, a miejscowy kościół katolicki przejęli luteranie. Został im odebrany (jako jeden z około pięćdziesięciu obiektów) w regionie przez specjalną komisję i oddany Kościołowi rzymskokatolickiemu 25 kwietnia 1654 r.

Po rewolucjach 1848 r. w Cesarstwie Austriackim wprowadzono nowoczesny podział gminny na przywróconym Śląsku Austriackim. Wieś jako gmina podlegała początkowo pod powiat polityczny cieszyński i powiat prawny Freistadt, który w 1868 roku stał się samodzielnym powiatem politycznym. Według spisów powszechnych przeprowadzonych w latach 1880, 1890, 1900 i 1910 liczba ludności gminy spadła z 1 677 w 1880 r. do 1 624 w 1910 r., przy czym większość stanowili rodowici Polacy (od 97,4% do 98,5%), którym towarzyszyła ludność niemieckojęzyczna (najwyżej 31, czyli 1,9% w 1910 r.) oraz czeskojęzyczna (najwyżej 18, czyli 1,1% w 1880 r.). Pod względem wyznania w 1910 r. większość stanowili rzymscy katolicy (99,7%).


Po I wojnie światowej, upadku Austro-Węgier, wojnie polsko-czechosłowackiej i podziale Śląska Cieszyńskiego w 1920 r. weszła w skład II Rzeczypospolitej i została przeniesiona do powiatu cieszyńskiego. Następnie na początku II wojny światowej został zaanektowany przez hitlerowskie Niemcy. Po wojnie został przywrócony Polsce.

Popularne posty z tego bloga

Wieża ciśnień - zasada działania - budowa - schemat - przeznaczenie