Pałac w Kazimierzu

Pałac w Kazimierzu
Pałac w Kazimierzu ( Autor: Ralf Lotys - CCA 3.0 )

 

Obszar dzisiejszego Kazimierza w południowo-zachodnim krańcu księstwa opolskiego został podarowany przez książąt opolskich opactwu cysterskiemu w Leubus. Sama wieś została założona prawdopodobnie przez księcia opolskiego Kazimierza I. Jego syn Mieszko II udzielił Kazimierzowi w 1238 r. zgody na osiedlenie Niemców. Już w 1223 roku istnieją dokumenty świadczące o istnieniu w Kazimierzu kościoła prowincjalnego, którym opiekowali się cystersi.

Miejscowość została zawieszona jako miasto na prawie niemieckim z własnym Schöffenstuhl. I tak dla roku 1393 istnieje dowód na Schöffensiegel, który przedstawia literę "K" pod koroną i flankowaną przez dwie koronowane głowy, nawiązując w ten sposób do założyciela miasta, księcia Kasimira. Nieufortyfikowane miasto zostało zniszczone w czasie wojen husyckich w 1428 r., a następnie straciło charakter miejski jako wieś. Wraz z reformacją miejscowy kościół parafialny na krótko stał się protestancki, aż do czasu rekatolicyzacji okolicy.

Kazimierz należał do księstwa opolskiego, które od 1327 roku było lennem Korony Czeskiej. Po śmierci ostatniego księcia opolskiego Jana II w 1532 r. księstwo przypadło jako osiadłe lenno w drodze rewersji Czechom, których władcami od 1526 r. byli Habsburgowie jako królowie Czech. Po pierwszej wojnie śląskiej Kazimierz wraz z większością Śląska przypadł w 1742 roku Prusom. Następnie została włączona do powiatu Neustadt O.S.

W toku sekularyzacji w 1810 r. rozwiązano klasztor w Leubusie, a wraz z nim cysterskie probostwo w Kasimierzu. Zamek proboszczowski przeszedł w ręce rodziny von Prittwitz, która w 1819 roku wybudowała plebanię dla miejscowego księdza, który do tej pory rezydował w zamku majątku i przejęła patronat nad dawnym kościołem proboszczowskim. Po reorganizacji prowincji śląskiej gmina wiejska Schönau należała od 1816 roku do powiatu Leobschütz w okręgu administracyjnym Oppeln. W tym czasie Kasimir składał się z części wsi Gräflich Kasimir i Propstei Kasimir, z których każda posiadała jeszcze okręg majątkowy. W 1845 roku w Gräflich Kasimir znajdowały się 93 domy. W 1845 r. do Propstei Kasimir należał katolicki kościół parafialny, szkoła katolicka, majątek ziemski i zamek. W 1861 r. wszyscy mieszkańcy byli wyznania rzymskokatolickiego i zajmowali się głównie rolnictwem. Wieś znana była z hodowli owiec. W 1874 r. utworzono powiat damasceński, w skład którego wchodziły gminy wiejskie Damasko i Kazimierz oraz powiat majątkowy Kazimierz. Pierwszym starostą był właściciel dworu Bernhard von Prittwitz w Probstei Casimir.

W referendum na Górnym Śląsku 20 marca 1921 r. za pozostaniem przy Niemczech głosowały 384 osoby w Kasimirowie, a za Polską 3. Kasimir, podobnie jak cały okręg wyborczy Leobschütz, pozostał przy Rzeszy Niemieckiej. W 1923 roku wieś została zelektryfikowana. W 1933 roku wieś liczyła 1089 mieszkańców, w 1939 roku 1078. Do 1945 roku wieś należała do powiatu Leobschütz. 14 marca 1945 roku przeprowadzono pierwszy nalot bombowy na wieś. 17 marca miał miejsce kolejny nalot bombowy z powietrza, w którym życie straciło wiele osób. 18 marca o godzinie drugiej w nocy wydano rozkaz ewakuacji wsi.

W wyniku II wojny światowej Kazimierz wraz z większością Śląska przypadł w 1945 roku Polsce. Została przemianowana na Kazimierz i włączona do województwa śląskiego. W maju i czerwcu 1945 roku do Kazimierza powróciła część ludności niemieckiej, która uciekła przed zakończeniem wojny. 1 czerwca nastąpiło wypędzenie, tak że w przeciwieństwie do innych miejscowości w gminie Oberglogau, w Kasimir pozostało tylko kilku członków mniejszości niemieckiej. W związku z tym w Kazimierzu nie obowiązują dwujęzyczne nazwy miejscowości wprowadzone w gminie 1 grudnia 2009 r. Nowo osiedleni mieszkańcy byli wypędzonymi ze wschodniej Polski (Głęboczek, obecnie Hlybochow koło Barszczewa), która przypadła Związkowi Radzieckiemu. Duża część wypędzonych Niemców przybyła do Bockenem w Dolnej Saksonii. W 1950 roku Kazimierz został włączony do województwa opolskiego. Od 1999 roku Kazimierz należy do Powiatu Prudnickiego.


Popularne posty z tego bloga

Wieża ciśnień - zasada działania - budowa - schemat - przeznaczenie