Zamek Piastów Kozielskich

Zamek Piastów Kozielskich
Zamek Piastów Kozielskich ( Michał Bulsa CCA 4.0 )

 

Pierwsza wzmianka o osadzie pojawiła się na początku XII wieku w Gesta principum Polonorum, najstarszej polskiej kronice. Jej nazwa pochodzi od polskiego słowa kozioł, które oznacza "koza". W wyniku rozdrobnienia Polski, w latach 1281-1355 Koźle było siedzibą wyodrębnionego księstwa eponimicznego, rządzonego przez lokalną gałąź dynastii Piastów. Również w 1281 r. Koźle uzyskało prawa miejskie. Po 1355 r. pozostawało pod panowaniem innych gałęzi polskiej dynastii Piastów aż do 1532 r., kiedy to zostało wchłonięte przez Czechy. Podczas wojny trzydziestoletniej było kilkakrotnie oblegane, a w 1645 r. wróciło pod panowanie polskie za Wazów.


Na mocy traktatu wrocławskiego z 1742 r. przypadło Prusom. Fryderyk II przebudował ją na twierdzę, która przetrwała oblężenia austriackie w 1758, 1759, 1760 i 1762 r. W 1807 r. prawie wytrzymała[wyszczególnić] oblężenie przez brygadę Von Deroy armii bawarskiej, sprzymierzonej z napoleońską Francją. Od 1871 r. wchodziła w skład Cesarstwa Niemieckiego. Podczas III powstania śląskiego w 1921 r. polscy powstańcy zajęli część miasta na wschód od Odry, jednak w okresie międzywojennym miasto pozostało częścią Niemiec. Miejscowi działacze polscy byli intensywnie prześladowani przez Niemców od 1937 r. Podczas II wojny światowej Niemcy prowadzili w mieście trzy podobozy pracy przymusowej (E2, E153, E155) obozu jenieckiego Stalag VIII-B/344.  W końcowej fazie wojny, w 1945 r., przez miasto przeszedł prowadzony przez Niemców marsz śmierci tysięcy więźniów kilku podobozów KL Auschwitz w kierunku obozu koncentracyjnego Gross-Rosen. Wraz z większością Śląska znalazło się wśród ziem odzyskanych przez Polskę po II wojnie światowej. Jednakże w Kotlinie Koźla odnotowano 6 000 kraterów po bombach o średnicy od 16 stóp (4,9 m) do 49 stóp (15 m), ponieważ amerykańskie i brytyjskie bombowce zrzuciły łącznie 39 137 bomb w regionie, począwszy od lutego 1943 r., który był wykorzystywany przez rząd niemiecki do produkcji paliwa przemysłowego.

Popularne posty z tego bloga

Wieża ciśnień - zasada działania - budowa - schemat - przeznaczenie