Zamek Polska Cerekiew

Zamek Polska Cerekiew
Zamek Polska Cerekiew ( Autor: Mb-goch - CCA 4.0 )

 

W 1617 roku Friedrich von Oppersdorff przekazał nową konstrukcję kościoła parafialnego jako masywną kamienną budowlę. W 1767 roku za czasów hrabiego Antona von Gaschin dobudowano do kościoła kaplicę. Polnisch Neukirch było centrum rozległego dominium hrabiów Gaschin, które później przeszło w ręce baronów Seherr-Thoss. W 1884 roku zamek i dominium Neukirch przeszło w ręce hrabiów Matuschka, którzy dziesięć lat później przeprowadzili renowację zamku. W 1914 roku zmieniono nazwę miejscowości z Polnisch Neukirch na Groß Neukirch. W referendum na Górnym Śląsku 20 marca 1921 r. w polskim Neukirch za pozostaniem w Niemczech oddano 626 głosów (81,6%), 141 głosów było za przyłączeniem do Polski. W okręgu osiedlowym Polnisch Neukirch głosowanie wyniosło 92 do 2. W związku z tym wieś pozostała w Republice Weimarskiej.

Od 1816 do 1945 roku Groß Neukirch należał do powiatu Cosel. Od 1874 roku istniał tu powiat Groß Neukirch. W 1928 roku samodzielny do tej pory powiat ziemski Groß Neukirch został włączony do gminy wiejskiej Groß Neukirch. 31 stycznia 1936 roku przyłączono gminy Millowitz i Schwerfelde.Po zajęciu przez Armię Czerwoną w 1945 roku Groß Neukirch stał się częścią Polski jako Polska Cerekiew. Ponieważ nie wszyscy niemieccy mieszkańcy zostali wypędzeni, mniejszość niemiecka była w stanie przetrwać na tym terenie. Według ostatniego spisu powszechnego w Polsce z 2002 roku 22,0% mieszkańców to Niemcy, kolejne 3,9% określiło się jako "Ślązacy", a 13,8% nie podało informacji o swojej narodowości. Gmina ma więc prawo wprowadzić język niemiecki jako język pomocniczy.

29 kwietnia 2011 roku wieś otrzymała dodatkowo oficjalną niemiecką nazwę miejscowości Groß Neukirch.

Popularne posty z tego bloga

Wieża ciśnień - zasada działania - budowa - schemat - przeznaczenie