Zamek w Dąbrowie

 Okolice Dambrau zostały zasiedlone już w epoce brązu i żelaza. Świadczą o tym wykopaliska archeologiczne, podczas których odkryto między innymi pięć toporków wojennych. W dziele Liber fundationis episcopatus Vratislaviensis z lat 1295-1305 wieś po raz pierwszy w dokumentach wymieniona jest jako Dambrova.W 1305 roku po raz pierwszy wymieniona jest parafia Dambrova. Kolejne wzmianki o wsi pojawiły się w 1335 r., 1449 r. jako Dambrawa oraz w 1498 r.

Zamek w Dąbrowie
Zamek w Dąbrowie


W czasie reformacji Dambrova została protestantką. Za czasów barona Tschtschau-Matticha nastąpiła jednak rekatolizacja Dambrau. Po pierwszej wojnie śląskiej w 1742 r. Dambrau wraz z większością Śląska przypadło Prusom. W latach 1743-1818 wieś należała do powiatu opolskiego. W 1783 roku w Dambrau powstała szkoła katolicka. W tym samym roku wieś miała 13 zagrodników, 30 ogrodników i młyn wodny oraz 330 mieszkańców.

Po reorganizacji prowincji śląskiej gmina wiejska Dambrau należała od 1818 r. do powiatu Falkenberg O.S. w okręgu rządowym Opole. W 1847 r. Dambrau i stacja kolejowa w sąsiedniej wsi Scheppelwitz zostały podłączone do linii kolejowej Opole-Brieg.W 1845 r. wieś posiadała zamek, katolicki kościół parafialny, szkołę katolicką, majątek ziemski, browar, dwie karczmy i 75 domów. W tym samym roku w Dambrau mieszkało 591 osób, w tym 57 protestantów.[4] W 1855 roku we wsi mieszkało 667 osób. W 1865 roku we wsi pracowało 19 rolników, 93 ogrodników i 44 chałupników. Do dwuklasowej szkoły katolickiej w Dambrau uczęszczało w tym samym roku 210 uczniów. W 1874 r. powstał powiat Dambrau, w skład którego wchodziły parafie wiejskie Dambrau, Czeppelwitz, Polnisch Leipe i Sokollnik oraz dzielnice majątkowe Dambrau, Czeppelwitz, Polnisch Leipe i Sokollnik.[6] W 1885 r. Dambrau liczyło 646 mieszkańców. W 1890 r. Dambrau otrzymało początkowo jednoklasową szkołę protestancką.


W 1933 roku we wsi mieszkały 1063 osoby, a w 1939 roku 1020. Do końca wojny w 1945 roku wieś należała do powiatu Falkenberg O.S.[8]


22 stycznia 1945 roku Armia Czerwona posunęła się do tuż pod Dambrau. Dopiero w połowie marca 1945 r. wieś została zajęta przez żołnierzy radzieckich.[3] Następnie niemiecka dotąd wieś przeszła pod zarząd polski, została przemianowana na Dąbrowę i powstała Gmina Dąbrowa. W czerwcu 1946 r. wysiedlono pozostałą ludność niemiecką.[3] W 1950 r. miejscowość znalazła się w województwie opolskim.[9] W 1999 r. miejscowość znalazła się w reaktywowanym powiecie opolskim.

Popularne posty z tego bloga

Wieża ciśnień - zasada działania - budowa - schemat - przeznaczenie