Białogard - wieża ciśnień

 Białogard ma jedną wieżę ciśnień, która znajduje się przy ulicy Połczyńskiej 13, u zbiegu z ulicą Kołobrzeską. Wieża została zbudowana w 1926 roku i ma 45,5 metrów wysokości. Jest to wieża żelbetonowa, o konstrukcji cylindrycznej. W wieży znajduje się zbiornik wodny o pojemności 350 m³. 

Białogard - wieża ciśnień
Białogard - wieża ciśnień / @ Grzegorz W. Tężycki 

Wieża została wyłączona z eksploatacji w połowie lat 60. XX wieku. Obecnie jest własnością prywatną i nie jest udostępniona do zwiedzania. W 2015 roku wieża została wpisana do rejestru zabytków. Wieża ciśnień w Białogardzie jest jednym z symboli miasta. Jest to obiekt o znaczeniu historycznym i architektonicznym.

Wieża ciśnień to struktura inżynieryjna, która pełni kluczową rolę w systemie wodociągowym. Głównym celem wieży ciśnień jest utrzymanie odpowiedniego ciśnienia wody w sieci wodociągowej. Poniżej przedstawiam kilka kluczowych informacji na temat wieży ciśnień:

  • Zbiornik na szczycie: Wieża ciśnień jest wyposażona w zbiornik na wodę umieszczony na jej szczycie. Wysokość tego zbiornika nad ziemią wpływa na generowane ciśnienie w systemie.

  • Zasada hydrostatyki: Woda w zbiorniku generuje ciśnienie zgodnie z zasadą hydrostatyki, która mówi, że ciśnienie w płynie zwiększa się wraz ze wzrostem głębokości cieczy. Im wyżej umieszczony jest zbiornik, tym większe jest ciśnienie.

  • Stabilizacja ciśnienia: Główną funkcją wieży ciśnień jest utrzymanie stabilnego ciśnienia w systemie wodociągowym. Dzięki temu możliwe jest skuteczne dostarczanie wody do różnych miejsc na obszarze objętym danym systemem.

  • Wyrównywanie zmian w zapotrzebowaniu: Wieże ciśnień pomagają wyrównywać fluktuacje w zużyciu wody, na przykład w godzinach szczytu, kiedy popyt na wodę może być znacznie większy. Woda jest magazynowana w zbiorniku, a następnie stopniowo uwalniana, aby zaspokoić zmienne zapotrzebowanie.

  • Zabezpieczenie przed awariami: Wieże ciśnień mogą pełnić rolę rezerwuaru, co jest przydatne w przypadku awarii wodociągu lub innych zakłóceń w dostawie wody. Woda zgromadzona w zbiorniku może być używana do utrzymania dostaw wody w sytuacjach awaryjnych.

  • Wspomaganie systemu przeciwpożarowego: Wieże ciśnień mogą być zintegrowane z systemem przeciwpożarowym, dostarczając dodatkową wodę do gaśnic w razie potrzeby.

W skrócie, wieża ciśnień jest kluczowym elementem infrastruktury wodociągowej, mającym na celu utrzymanie stabilnego ciśnienia wody i zapewnienie skutecznej dostawy wody do społeczności.


Popularne posty z tego bloga

Wieża ciśnień - zasada działania - budowa - schemat - przeznaczenie