Bojadła - wieża ciśnień

Wieża ciśnień w Bojadłach to wieża z lat 30. XX wieku. Jest to metalowa konstrukcja o wysokości 25 metrów. Wieża ma cylindryczny kształt i jest zwieńczona stożkowym dachem. Wieża została zbudowana przez spółkę „Gmina Bojadła” i służyła do dostarczania wody dla mieszkańców. Po II wojnie światowej wieża została przejęta przez Zakłady Przemysłu Cukierniczego w Bojadłach i służyła do dostarczania wody dla cukrowni.

W 1990 roku cukrownia w Bojadłach została zamknięta i wieża została opuszczona. W 2010 roku wieża została wyremontowana i obecnie jest wykorzystywana do celów kulturalnych. W wieży znajduje się galeria sztuki i sala koncertowa. Wieża ciśnień w Bojadłach jest ważną częścią dziedzictwa kulturowego gminy. Jest to świadectwo historii przemysłowej regionu.

Wieża ciśnień to konstrukcja inżynieryjna, która pełni funkcję przechowywania wody oraz utrzymania stabilnego ciśnienia w systemie wodociągowym. Jej głównym celem jest zapewnienie regularnego dostarczania wody do użytkowników, zwłaszcza w przypadku sytuacji, gdy naturalne ukształtowanie terenu nie pozwala na utrzymanie wystarczającego ciśnienia wody bez dodatkowej pomocy.

Oto kilka kluczowych elementów i informacji dotyczących wieży ciśnień:

Zbiornik na wodę: Wieża ciśnień posiada zazwyczaj duży zbiornik na wodę umieszczony na jej szczycie. Woda jest przechowywana w tym zbiorniku, a ilość zgromadzonej wody wpływa na stabilność dostarczanego ciśnienia.

  • Wysokość: Główną zasadą działania wieży ciśnień jest zasada hydrostatyki, która mówi, że ciśnienie cieczy wzrasta proporcjonalnie do głębokości na jaką jest zanurzona dana część cieczy. Dlatego wieża ciśnień jest zazwyczaj umieszczana na znacznej wysokości, co pozwala na utrzymanie odpowiedniego ciśnienia w systemie wodociągowym.

  • Grawitacja: Działanie grawitacji jest kluczowe w procesie dostarczania wody. Woda spływa z wieży do systemu wodociągowego z użyciem sił grawitacyjnych.

  • Regulacja ciśnienia: W niektórych przypadkach wieże ciśnień są wyposażone w systemy regulacji ciśnienia, takie jak zawory, które umożliwiają kontrolowanie ilości wody w zbiorniku i dostosowywanie ciśnienia w sieci wodociągowej.

  • Zabezpieczenia przeciwwybuchowe: Aby zapobiec ewentualnym uszkodzeniom wieży podczas wypełniania lub opróżniania zbiornika, wieże ciśnień mogą być wyposażone w specjalne zabezpieczenia przeciwwybuchowe.

Wieża ciśnień jest często używana w systemach miejskich wodociągowych, gdzie jej rola polega na utrzymaniu ciśnienia wodociągowego na stałym poziomie, co umożliwia skuteczne dostarczanie wody do różnych obszarów miasta.


Popularne posty z tego bloga

Wieża ciśnień - zasada działania - budowa - schemat - przeznaczenie