Bystrzyca Kłodzka - wieża ciśnień

 W Bystrzycy Kłodzkiej znajdują się dwie wieże ciśnień. Jedna z nich, zwana Bramą Wodną, znajduje się w południowej części starego miasta i jest częścią murów miejskich. Jest to ceglana wieża o wysokości 25 metrów, zwieńczoną krenelażem. Wieża ta została zbudowana w XIV wieku i pierwotnie pełniła funkcję bramy wjazdowej do miasta. 

Druga wieża ciśnień znajduje się na terenie Zakładu Drzewnego i jest przykładem architektury przemysłowej. Jest to kominowy zbiornik wodny, zbudowany z cegły i betonu. Wieża ma wysokość około 20 metrów i pojemność zbiornika około 1000 m³. Wieża ta została zbudowana w XX wieku i służyła do dostarczania wody do zakładu. Obecnie nie jest używana, ale jest wpisana do rejestru zabytków.

Wieża ciśnień, znana również jako wieża wodna, to konstrukcja inżynieryjna używana w systemach zaopatrzenia w wodę. Oto główne funkcje i cechy wieży ciśnień:

  • Przechowywanie wody: Główną rolą wieży ciśnień jest przechowywanie wody. Zazwyczaj znajduje się na niej duży zbiornik na wodę umieszczony na szczycie wieży. Ten zbiornik służy do gromadzenia wody, co umożliwia dostarczanie jej do społeczności w miarę potrzeb, zwłaszcza w okresach, gdy jest dostępna w nadmiarze, na przykład po opadach deszczu.

  • Wyrównywanie ciśnienia: Wieże ciśnień pomagają utrzymać stabilne ciśnienie w sieci wodociągowej. Woda jest pompowana do wieży, a zbiornik na szczycie pomaga w równomiernej dystrybucji wody i utrzymaniu ciśnienia na odpowiednim poziomie w sieci wodociągowej. Dzięki temu zapewnia się równomierne dostarczanie wody do budynków i mieszkańców.

  • Zapasowa dostawa wody: Wieże ciśnień pełnią funkcję zapasowego źródła wody w przypadku awarii w systemie wodociągowym, takich jak awarie pomp czy przewodów wodociągowych. Woda przechowywana w wieży może być wykorzystywana w razie potrzeby, co pozwala na utrzymanie dostaw wody podczas napraw i awarii.

  • Zapobieganie zanieczyszczeniom: Woda przechowywana w wieży ciśnień jest zazwyczaj zabezpieczona przed zanieczyszczeniami, co pomaga utrzymać wysoką jakość wody dostarczanej do społeczności.

Wieża ciśnień może mieć różne kształty i rozmiary, w zależności od projektu i potrzeb danej społeczności. Zazwyczaj zawiera konstrukcję zewnętrzną, klatkę schodową lub windę umożliwiającą dostęp do zbiornika na wodę na szczycie. Wieże ciśnień są istotną częścią infrastruktury wodociągowej i są powszechnie stosowane w miastach i obszarach miejskich na całym świecie w celu zapewnienia niezawodnych dostaw wody mieszkańcom i firmom.

Popularne posty z tego bloga

Wieża ciśnień - zasada działania - budowa - schemat - przeznaczenie