Łęknica - wieża ciśnień

 W Łęknicy znajduje się jedna wieża ciśnień, położona przy dawnej hucie szkła. Jest to wieża zakładowa, wybudowana w 1972 roku. Wieża ma wysokość 25 metrów i została zbudowana z cegły na planie prostokąta. Trzon wieży jest podzielony na trzy kondygnacje. Na najwyższej kondygnacji znajduje się zbiornik typu Intze.

Wieża jest w stanie ruiny. Wnętrze wieży jest zdewastowane, a zbiornik wodny jest pusty. Wieża ciśnień w Łęknicy jest ciekawą budowlą, która jest ważną częścią historii miasta. Jest to również popularne miejsce spacerów i wycieczek.

Oto kilka ciekawostek na temat wieży ciśnień w Łęknicy:

  • Wieża została wybudowana w celu zaopatrywania w wodę pobliskiej huty szkła.
  • Huta szkła w Łęknicy została zlikwidowana pod koniec lat dziewięćdziesiątych XX wieku.
  • Wieża ciśnień nie jest wpisana do rejestru zabytków.

W 2023 roku pojawiły się plany remontu wieży ciśnień w Łęknicy. Prace remontowe miałyby objąć m.in. naprawę elewacji, wymianę pokrycia dachu i remont wnętrza. Remont miałby być współfinansowany ze środków Unii Europejskiej.

Jednakże, na początku 2024 roku, plany remontu zostały zawieszone. Powodem zawieszenia prac jest brak środków finansowych.

Wieża ciśnień to struktura inżynieryjna używana w systemach wodociągowych do przechowywania wody i utrzymania ciśnienia w sieci. Głównym celem wieży ciśnień jest umożliwienie efektywnego dostarczania wody do społeczności, zwłaszcza w obszarach o zróżnicowanej topografii. Oto kluczowe aspekty związane z wieżą ciśnień:

  • Zbiornik wodny: Wieże ciśnień posiadają zazwyczaj zbiornik, w którym przechowywana jest woda. Zbiornik ten może być umieszczony na szczycie wieży, a jego pojemność zależy od potrzeb społeczności oraz zużycia wody.

  • Wysokość: Kluczowym elementem wieży ciśnień jest jej wysokość. Woda znajdująca się na znacznej wysokości generuje ciśnienie hydrostatyczne, co umożliwia przepływ wody do obszarów znajdujących się na niższych poziomach.

  • Ciśnienie hydrostatyczne: To ciśnienie jest efektem ciężaru wody znajdującej się w zbiorniku. Im wyższa wieża, tym większe ciśnienie, co pozwala na pokonywanie oporu rur i dostarczanie wody na większe odległości.

  • Regulacja ciśnienia: Wieże ciśnień pomagają w utrzymaniu stabilnego ciśnienia w sieci wodociągowej. Kiedy zużycie wody wzrasta, woda jest uwalniana z wieży, aby utrzymać równomierne ciśnienie.

  • Zabezpieczenia przed zanieczyszczeniem: Konstrukcja wieży ciśnień obejmuje zabezpieczenia mające na celu ochronę wody przed zanieczyszczeniem. Mogą to być specjalne pokrywy, filtry i inne elementy ochronne.

  • Równoważenie niestabilności ciśnienia: Wieże ciśnień pomagają w równoważeniu niestabilności ciśnienia w systemie wodociągowym, zwłaszcza w przypadku skokowego wzrostu lub spadku zużycia wody.

  • Awaryjne źródło wody: W przypadku awarii pompy lub innego elementu systemu wodociągowego, wieża ciśnień może pełnić rolę awaryjnego źródła wody, dostarczając wodę do społeczności w sytuacjach nagłych.

Wieża ciśnień stanowi ważny element infrastruktury wodociągowej, wspomagając skuteczne dostarczanie wody do społeczności i utrzymanie stabilnego ciśnienia w sieci. Jej rola jest szczególnie istotna w obszarach, gdzie teren jest zróżnicowany, a równomierne dostarczanie wody wymaga pokonania różnic wysokości.
Popularne posty z tego bloga

Wieża ciśnień - zasada działania - budowa - schemat - przeznaczenie