Głuchołazy - wieża ciśnień

 Wieża ciśnień w Głuchołazach znajduje się przy ulicy Kolonia Jagiellońska, kilkaset metrów od przejścia granicznego. Jest to murowana, słupowa budowla, wzniesiona na planie czworoboku, przykryta czterospadowym daszkiem. Wieża ma wysokość 22 metrów i jest zbudowana z cegły. Zbiornik na wodę ma pojemność 200 m³.

Wieża została wzniesiona w latach 20. XX wieku i była używana do dostarczania wody do miasta. Obecnie jest wyłączona z użytku i jest wykorzystywana jako punkt widokowy. Wieża oferuje panoramiczny widok na miasto i okolicę.

Wieża ciśnień to inżynieryjna konstrukcja używana w systemach dostarczania wody do gromadzenia wody i utrzymania jej pod ciśnieniem. Główne funkcje wieży ciśnień obejmują:

  • Magazynowanie wody: Wieże ciśnień posiadają zazwyczaj zbiornik na wodę, który służy do gromadzenia wody z różnych źródeł, takich jak ujęcia wodne, studnie, rzeki czy źródła. Ta woda jest przechowywana na wieży i dostępna jest do dalszego rozprowadzania w miarę potrzeb.
  • Utrzymanie ciśnienia: Dzięki grawitacyjnej sile wody przechowywanej na wieży, woda jest utrzymywana pod ciśnieniem, co umożliwia jej płynięcie z większą siłą i ciśnieniem w dół, przez rurociągi do odbiorców, co jest niezbędne do skutecznego dostarczania wody.
  • Wyrównywanie przepływu: Wieże ciśnień pomagają wyrównywać zmienne obciążenie systemu wodociągowego. W okresach niskiego zapotrzebowania woda jest magazynowana na wieży, a w okresach wysokiego zapotrzebowania jest stopniowo dostarczana do sieci wodociągowej, co zapewnia równomierną dostawę wody przez całą dobę.
  • Rezerwa wody w przypadku awarii: Wieże ciśnień mogą pełnić rolę zapasowego źródła wody w sytuacjach awaryjnych, takich jak przerwy w dostawie wody spowodowane awariami systemu wodociągowego, klęskami żywiołowymi czy innymi sytuacjami kryzysowymi. Woda zgromadzona na wieży może być używana w celach ratunkowych.

Wieża ciśnień może przyjmować różne kształty i rozmiary, ale zazwyczaj jest to konstrukcja wyższa od okolicznych budynków, aby utrzymać odpowiednie ciśnienie w systemie wodociągowym. Mogą być wykonane z różnych materiałów, takich jak stal, beton zbrojony, cegła czy drewno, w zależności od lokalnych warunków i potrzeb. Stanowią ważny element infrastruktury wodociągowej i przyczyniają się do dostarczenia czystej wody pitnej dla społeczności.

Popularne posty z tego bloga

Wieża ciśnień - zasada działania - budowa - schemat - przeznaczenie