Jankowa Żagańska - wieża ciśnień

 Wieża ciśnień w Jankowej Żagańskiej to wyjątkowa budowla o ekspresjonistycznej architekturze. Została zaprojektowana przez Otto Bartninga, znanego niemieckiego architekta, i wzniesiona w 1923 roku. Wieża ma wysokość 45 metrów i jest zbudowana z czerwonej cegły. Jej bryła jest rozbudowana i wieloboczna, dzięki czemu jej sylweta jest niezwykle dynamiczna. Pięciokondygnacyjna bryła zwęża się łagodnie ku górze. Nakrywający ją dwuspadowy dach ukształtowano w taki sposób, iż akcentuje partie szczytowe wysunięte przed lico murów.

Wieża ciśnień w Jankowej Żagańskiej jest jednym z najcenniejszych zabytków techniki w województwie lubuskim. W 2012 roku została wpisana do rejestru zabytków. Obecnie jest udostępniona do zwiedzania. Z jej tarasu widokowego roztacza się panoramiczny widok na okolicę. 

Wieża ciśnień to element infrastruktury wodociągowej, który pełni rolę zbiornika wodnego o podwyższonym położeniu, umożliwiając grawitacyjne zasilanie wody do systemu wodociągowego. Poniżej przedstawiam podstawowe zasady działania wieży ciśnień:

  • Magazynowanie wody: Wieża ciśnień służy do magazynowania pewnej ilości wody. Woda ta jest pompowana do wieży w okresach, gdy zapotrzebowanie na wodę jest niskie, a następnie może być swobodnie rozprowadzana do sieci wodociągowej w okresach większego zapotrzebowania.

  • Wyrównywanie ciśnienia: Wieża ciśnień umożliwia utrzymanie równomiernego ciśnienia w systemie wodociągowym. Dzięki grawitacyjnemu działaniu, woda z wieży może być dostarczana do użytkowników z odpowiednim ciśnieniem, co jest istotne do sprawnego funkcjonowania instalacji wodociągowej w budynkach.

  • Redukcja szczytowego zapotrzebowania: Wieże ciśnień pozwalają na rozłożenie obciążenia systemu wodociągowego, redukując szczytowe zapotrzebowanie na wodę. W okresach, gdy zużycie wody jest mniejsze (na przykład w nocy), wieża jest zasilana, a woda jest dostępna w ilościach wystarczających w przypadku nagłego wzrostu zapotrzebowania.

  • Zabezpieczenie przed awariami: Wieże ciśnień pełnią także rolę zabezpieczenia przed awariami w dostawie wody. W przypadku problemów technicznych lub awarii w systemie wodociągowym, wieża może dostarczać wodę przez pewien czas, co pozwala na podjęcie działań naprawczych bez natychmiastowego przerwania dostawy wody.

  • Monitorowanie i sterowanie: Współczesne wieże ciśnień często są wyposażone w systemy monitorowania i sterowania, które umożliwiają dostosowanie poziomu wody w wieży do bieżących potrzeb. Automatyczne systemy pomiarowe i sterujące monitorują ciśnienie, poziom wody oraz inne parametry, aby zoptymalizować funkcjonowanie wieży.

Podsumowując, wieże ciśnień są istotnym elementem infrastruktury wodociągowej, który umożliwia skuteczne zarządzanie dostawą wody, utrzymanie ciśnienia w systemie i zabezpieczenie przed awariami.


Popularne posty z tego bloga

Wieża ciśnień - zasada działania - budowa - schemat - przeznaczenie