Lubań - wieża ciśnień

 W Lubaniu znajdują się dwie wieże ciśnień. Pierwsza, kolejowa, położona jest na terenie stacji kolejowej, na północ od budynku dworca. Została wybudowana w 1910 roku i jest typową wieżą Intze, o konstrukcji stalowej, wypełnionej betonem. Wieża ma wysokość około 30 metrów i pojemność zbiornika około 300 metrów sześciennych. Służyła do dostarczania wody do parowozów. Obecnie jest nieczynna i stanowi zabytek techniki, wpisany do rejestru zabytków pod numerem A/565/2008.

Druga wieża ciśnień, położona jest przy ulicy Kościelnej, w pobliżu kościoła. Została wybudowana w 1906 roku i jest typowo miejską wieżą ciśnień, o konstrukcji ceglanej. Wieża ma wysokość około 25 metrów i pojemność zbiornika około 200 metrów sześciennych. Służyła do dostarczania wody do miasta. Obecnie jest nieczynna i stanowi zabytek techniki, wpisany do rejestru zabytków pod numerem A/564/2008.

Obie wieże ciśnień w Lubaniu są ciekawymi obiektami architektonicznymi i stanowią ważny element krajobrazu miasta. Są to również popularne miejsca spacerów i fotografowania.

Oto kilka ciekawostek o wieżach ciśnień w Lubaniu:

  • Kolejowa wieża ciśnień jest jedyną wieżą Intze na Dolnym Śląsku, która jest zachowana w całości.
  • Miejska wieża ciśnień jest najstarszą wieżą ciśnień w Lubaniu.
  • Obie wieże ciśnień są wpisane do rejestru zabytków.

Wieża ciśnień działa na zasadzie wykorzystania potencjału grawitacyjnego wody do utrzymania stałego ciśnienia w systemie wodociągowym. Oto podstawowe zasady jej działania:

  • Zbiornik na szczycie: Wieża ciśnień posiada zazwyczaj duży zbiornik na swoim szczycie, w którym przechowywana jest woda.
  • Potencjał grawitacyjny: Umieszczenie zbiornika na dużej wysokości nad poziomem ziemi daje wodzie potencjalną energię grawitacyjną. Im wyżej umieszczony jest zbiornik, tym większe jest ciśnienie generowane przez opadającą wodę.
  • Równoważenie ciśnienia: W okresach niskiego zapotrzebowania na wodę, na przykład w nocy, woda jest pompowana do zbiornika na szczycie wieży. Woda gromadzi się w zbiorniku, równoważąc ciśnienie.
  • Dostarczanie wody: Kiedy ktoś otwiera kran, woda opada z zbiornika w dół rur wodociągowych, napotykając na opór, co generuje ciśnienie w rurach. Ciśnienie to pozwala na dostarczanie wody do odbiorców w okolicy.
  • Stałe ciśnienie: Różnica wysokości między zbiornikiem a miejscami docelowymi utrzymuje stałe ciśnienie w systemie wodociągowym, co zapewnia niezawodne dostarczanie wody nawet w sytuacjach zmiennej liczby odbiorców.
Działanie wieży ciśnień opiera się więc na wykorzystaniu naturalnej siły grawitacji do utrzymania stałego ciśnienia wody, co umożliwia efektywne dostarczanie wody do społeczności.

Popularne posty z tego bloga

Wieża ciśnień - zasada działania - budowa - schemat - przeznaczenie