Lwówek Śląski - wieża ciśnień

 W Lwówku Śląskim znajdują się dwie wieże ciśnień. 

  • Pierwsza, kolejowa, położona jest przy ulicy Towarowej, w pobliżu dworca kolejowego. Została wybudowana w 1926 roku i jest typową wieżą Intze, o konstrukcji stalowej, wypełnionej betonem. Wieża ma wysokość około 30 metrów i pojemność zbiornika około 300 metrów sześciennych. Służyła do dostarczania wody do parowozów. Obecnie jest nieczynna i stanowi zabytek techniki, wpisany do rejestru zabytków pod numerem A/1099/2003.
  • Druga wieża ciśnień, położona jest przy ulicy Kolejowej, w pobliżu kościoła. Została wybudowana w 1930 roku i jest typowo miejską wieżą ciśnień, o konstrukcji ceglanej. Wieża ma wysokość około 25 metrów i pojemność zbiornika około 200 metrów sześciennych. Służyła do dostarczania wody do miasta. Obecnie jest nieczynna i stanowi zabytek techniki, wpisany do rejestru zabytków pod numerem A/1100/2003.

Obie wieże ciśnień w Lwówku Śląskim są ciekawymi obiektami architektonicznymi i stanowią ważny element krajobrazu miasta. Są to również popularne miejsca spacerów i fotografowania.

Oto kilka ciekawostek o wieżach ciśnień w Lwówku Śląskim:

  • Kolejowa wieża ciśnień jest jedyną wieżą Intze na Dolnym Śląsku, która jest zachowana w całości.
  • Miejska wieża ciśnień jest najstarszą wieżą ciśnień w Lwówku Śląskim.
  • Obie wieże ciśnień są wpisane do rejestru zabytków.

Kolejowa wieża ciśnień

Kolejowa wieża ciśnień w Lwówku Śląskim jest typową wieżą Intze. Jest to wieża o konstrukcji stalowej, wypełnionej betonem. Wieża ma wysokość około 30 metrów i pojemność zbiornika około 300 metrów sześciennych.

Wieża została wybudowana w 1926 roku przez Koleje Dolnośląskie. Służyła do dostarczania wody do parowozów. Po II wojnie światowej wieża została przejęta przez Polskie Koleje Państwowe. W latach 90. XX wieku została wyłączona z eksploatacji.

Obecnie wieża ciśnień jest nieczynna i stanowi zabytek techniki, wpisany do rejestru zabytków.

Miejska wieża ciśnień

Miejska wieża ciśnień w Lwówku Śląskim jest typowo miejską wieżą ciśnień. Jest to wieża o konstrukcji ceglanej. Wieża ma wysokość około 25 metrów i pojemność zbiornika około 200 metrów sześciennych.

Wieża została wybudowana w 1930 roku przez miasto Lwówek Śląski. Służyła do dostarczania wody do miasta. Po II wojnie światowej wieża została przejęta przez Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo. W latach 90. XX wieku została wyłączona z eksploatacji.

Obecnie wieża ciśnień jest nieczynna i stanowi zabytek techniki, wpisany do rejestru zabytków. W 2023 roku obie wieże ciśnień w Lwówku Śląskim są własnością gminy Lwówek Śląski. W planach jest ich rewitalizacja i adaptacja na cele turystyczne.

Funkcjonowanie wieży ciśnień można podzielić na kilka kluczowych etapów:

  • Napełnianie zbiornika: W okresach niskiego zapotrzebowania na wodę, na przykład w nocy, woda jest pompowana do zbiornika na szczycie wieży. Napełnienie zbiornika odbywa się za pomocą pomp, które podnoszą wodę z niższych poziomów.
  • Równoważenie ciśnienia: Gdy zbiornik na szczycie wieży jest pełny, proces pompowania zostaje zatrzymany. Woda w zbiorniku działa jak rezerwa, równoważąc ciśnienie w systemie.

  • Dostarczanie wody: Kiedy mieszkaniec otwiera kran, woda opada z zbiornika do systemu wodociągowego. Różnica wysokości między zbiornikiem a danym miejscem docelowym generuje ciśnienie, co umożliwia skuteczne dostarczanie wody do odbiorców.

  • Zarządzanie zapotrzebowaniem: Wieża ciśnień pomaga zarządzać zmianami w zużyciu wody. W okresach szczytowego zapotrzebowania woda jest pobierana z zbiornika, a w okresach niskiego zużycia zbiornik jest napełniany.

  • Estetyczna rola: Wieże ciśnień często mają także rolę estetyczną. Ich architektoniczne kształty i ozdoby mogą stanowić charakterystyczny element krajobrazu miejskiego.

Działanie wieży ciśnień pozwala na utrzymanie stałego ciśnienia w systemie wodociągowym, zapewniając mieszkańcom i firmom nieprzerwany dostęp do wody. Wartościowe są zwłaszcza w obszarach, gdzie teren jest zróżnicowany wysokościowo, co umożliwia wykorzystanie potencjału grawitacyjnego.Popularne posty z tego bloga

Wieża ciśnień - zasada działania - budowa - schemat - przeznaczenie