Malczyce - wieża ciśnień

 W Malczycach znajdują się dwie kolejowe wieże ciśnień. 

  • Pierwsza, wybudowana w 1909 roku, jest typową wieżą Intze, o konstrukcji stalowej, wypełnionej betonem. Wieża ma wysokość około 30 metrów i pojemność zbiornika około 300 metrów sześciennych. Służyła do dostarczania wody do parowozów. Obecnie jest nieczynna i stanowi zabytek techniki, wpisany do rejestru zabytków pod numerem A-459/1962. 
  • Druga wieża ciśnień, wybudowana w tym samym roku, jest typową wieżą cylindryczną, o konstrukcji ceglanej. Wieża ma wysokość około 16,4 metrów i pojemność zbiornika około 100 metrów sześciennych. Służyła do dostarczania wody do parowozów i innych pojazdów szynowych. Obecnie jest nieczynna i stanowi zabytek techniki, wpisany do rejestru zabytków pod numerem A-460/1962. 

Obie wieże ciśnień w Malczycach są ciekawymi obiektami architektonicznymi i stanowią ważny element krajobrazu miasta. Są to również popularne miejsca spacerów i fotografowania.”

Wieża ciśnień działa głównie na zasadzie wykorzystania potencjału grawitacyjnego wody. Oto kroki, które opisują ogólne działanie wieży ciśnień:

  • Zbiornik na szczycie: Wieża ciśnień ma zazwyczaj umieszczony na szczycie zbiornik, w którym przechowywana jest woda. Wysokość umieszczenia zbiornika jest kluczowa do generowania potencjału grawitacyjnego.

  • Napełnianie zbiornika: Woda jest pompowana do zbiornika w okresach niskiego zapotrzebowania na wodę, na przykład w nocy. Proces ten służy do równoważenia ciśnienia w systemie i przygotowania rezerwy wody.

  • Potencjał grawitacyjny: Woda w zbiorniku posiada potencjalną energię grawitacyjną ze względu na swoje umieszczenie na dużej wysokości. W miarę opadania w dół rur wodociągowych ta energia przekształca się w ciśnienie.

  • Dostarczanie wody: Kiedy ktoś otwiera kran, woda opada z zbiornika do systemu wodociągowego. Różnica wysokości między zbiornikiem a danym miejscem docelowym generuje ciśnienie, co umożliwia przemieszczanie się wody przez rury i dostarczanie jej do odbiorców.

  • Równoważenie ciśnienia: W okresach zwiększonego zapotrzebowania na wodę, gdy zużycie jest wyższe, woda jest pobierana z zbiornika. Różnica wysokości między zbiornikiem a miejscami docelowymi utrzymuje stałe ciśnienie.

  • Zarządzanie zapotrzebowaniem: Wieże ciśnień pomagają zarządzać zmianami w zużyciu wody, gromadząc ją w okresach niskiego zapotrzebowania i uwalniając w okresach wysokiego zapotrzebowania.

Działanie wieży ciśnień oparte jest na inteligentnym wykorzystaniu potencjału grawitacyjnego wody, co umożliwia skuteczne dostarczanie wody do społeczności w danym obszarze.

Popularne posty z tego bloga

Wieża ciśnień - zasada działania - budowa - schemat - przeznaczenie