Ośno Lubuskie - wieża ciśnień

 Wieża ciśnień w Ośnie Lubuskim została wybudowana w 1903 roku przy drodze prowadzącej do Rzepina. Wybór miejsca był uwarunkowany wybudowaniem na tym terenie studni głębinowych, a obok nich przepompowni. W 2017 roku został wykonany remont wieży. 

Wieża została wymurowana z kamienia i cegły, na poziomie przyziemia "będącej ściętym ostrosłupem o 12-bocznej podstawie", który przechodzi w zwężający się walec. W górnej części wieży mieści się wykusz, ponad którym znajduje się dwunastoboczna głowica, w której umieszczono zbiornik wodny.

Ośno Lubuskie - wieża ciśnień / @ Tracerneo

Wieża ciśnień to jeden z elementów infrastruktury wodociągowej, który służy do magazynowania wody i utrzymania odpowiedniego ciśnienia w systemie wodociągowym. Istnieje kilka kluczowych elementów związanych z funkcjonowaniem wieży ciśnień:

  • Zbiornik na szczycie: Wieża ciśnień posiada zbiornik umieszczony na jej szczycie. Zbiornik ten pełni funkcję magazynu wody. Jest on umieszczony na odpowiedniej wysokości, co umożliwia generowanie ciśnienia w systemie wodociągowym.

  • Zasada grawitacyjna: Zbiornik na szczycie wieży ciśnień jest umieszczony na znacznej wysokości ponad poziomem terenu. Działanie wieży opiera się na zasadzie grawitacyjnej – im wyżej umieszczony zbiornik, tym większe ciśnienie generuje woda spływająca w dół.

  • Rurociągi wodociągowe: Woda gromadzona w zbiorniku na szczycie wieży spływa w dół rurociągów, dostarczając wodę do różnych obszarów miasta lub regionu. Ciśnienie wody jest utrzymywane dzięki sile grawitacji.

  • Zachowanie ciśnienia: Umieszczenie zbiornika na odpowiedniej wysokości pozwala na utrzymanie stałego ciśnienia wodociągowego w danym obszarze. Stałe ciśnienie jest istotne do skutecznej i równomiernej dystrybucji wody do domów, firm i innych miejsc użytkowania wody.

  • Regulacja ciśnienia: Wieże ciśnień są również wyposażone w systemy kontrolne, które umożliwiają regulację ciśnienia wodociągowego w zależności od potrzeb. Dzięki temu można dostosować ciśnienie do różnych obszarów, co zapewnia optymalną efektywność i wydajność systemu.

Wieża ciśnień jest ważnym elementem infrastruktury wodociągowej, szczególnie w obszarach, gdzie teren nie zapewnia naturalnego ciśnienia wodociągowego. Pomaga utrzymać ciśnienie wodociągowe na stałym poziomie, co jest kluczowe dla zapewnienia dostępu do wody pitnej oraz dla wielu innych zastosowań.

Popularne posty z tego bloga

Wieża ciśnień - zasada działania - budowa - schemat - przeznaczenie