Piechowice - wieża ciśnień

 Piechowice są miastem w województwie dolnośląskim, położonym w Karkonoszach. W mieście znajduje się wieża ciśnień, która została wybudowana w 1909 roku. Wieża ma wysokość 30 metrów i jest wykonana z cegły. Jest to wieża typu wieżowca, z cylindrycznym zbiornikiem pary umieszczonym w środku. Na szczycie wieży znajduje się deflektor, który rozprowadza parę w kierunku odbiorcy.

Wieża ciśnień w Piechowicach była wykorzystywana do dostarczania pary do parowozów na pobliskiej linii kolejowej. Obecnie wieża jest wyłączona z eksploatacji i jest w złym stanie technicznym. W 2023 roku wieża została wpisana do rejestru zabytków. Miejscowy samorząd planuje przeprowadzenie remontu wieży i udostępnienie jej do zwiedzania.

Wieża ciśnień to element infrastruktury wodociągowej, który pomaga utrzymać stabilne ciśnienie w systemie dostarczania wody. Zasady działania wieży ciśnień obejmują kilka kluczowych kroków:

  • Napełnianie zbiornika: Woda jest pompowana do zbiornika wieży ciśnień w okresach niskiego zużycia, na przykład w nocy. Pompy te są aktywowane, aby napełnić zbiornik wodą.

  • Przechowywanie wody: Gdy zbiornik wieży ciśnień jest pełny, działa jako zasobnik wody. Woda jest przechowywana w nim jako rezerwa gotowa do użycia.

  • Grawitacyjne dostarczanie wody: Kiedy istnieje zapotrzebowanie na wodę, woda jest dostarczana z wieży ciśnień do sieci wodociągowej. Działa to na zasadzie grawitacji - woda spływa z góry, co generuje naturalne ciśnienie.

  • Utrzymywanie ciśnienia: Wieża ciśnień utrzymuje ciśnienie w systemie wodociągowym, co pozwala na skuteczne dostarczanie wody do odbiorców. Gdy poziom wody w zbiorniku spada, pompy mogą być używane do ponownego napełnienia go i utrzymania odpowiedniego ciśnienia.

Piechowice - wieża ciśnień
Piechowice - wieża ciśnień / @ InnaIna

  • Regulacja automatyczna: Proces ten jest zazwyczaj kontrolowany automatycznie przez system zarządzania wodociągami. Czujniki monitorują poziom wody, a systemy sterujące regulują pracę pomp i odpowiadają na zmieniające się warunki, aby utrzymać ciśnienie na poziomie zapewniającym skuteczne dostarczanie wody.

Wieża ciśnień jest zatem elementem, który pełni rolę rezerwuaru wodnego i pomaga w równomiernym dostarczaniu wody, eliminując konieczność ciągłego użycia pomp i zapewniając ciśnienie grawitacyjne. Jest to kluczowy element infrastruktury miejskiej, zwłaszcza w systemach wodociągowych, gdzie różnice wysokości terenu i zmienne zużycie wody mogą wpływać na ciśnienie w sieci. 

Popularne posty z tego bloga

Wieża ciśnień - zasada działania - budowa - schemat - przeznaczenie