Ścinawa - wieża ciśnień

 W Ścinawie znajdują się dwie wieże ciśnień.

Ścinawa - wieża ciśnień
Ścinawa - wieża ciśnień / @ Kriskros

Wieża ciśnień kolejowa

  • Wieża ciśnień kolejowa w Ścinawie znajduje się w dzielnicy Ścinawa Górna, przy ulicy Kolejowej. Została zbudowana w latach 1874-1900 i jest wpisana do rejestru zabytków. Wieża ma wysokość 30 metrów i jest zbudowana z cegły. Posiada cylindryczny kształt i jest zwieńczona kopułą. Wieża służyła do magazynowania wody dla potrzeb pobliskiej stacji kolejowej. Obecnie jest nieczynna i stanowi obiekt zabytkowy.

Wieża ciśnień wodociągowa

  • Wieża ciśnień wodociągowa w Ścinawie znajduje się w dzielnicy Ścinawa Dolna, przy ulicy Sportowej. Została zbudowana w latach 1930-1939 i jest wpisana do rejestru zabytków. Wieża ma wysokość 40 metrów i jest zbudowana z cegły. Posiada cylindryczny kształt i jest zwieńczona kopułą. Wieża służyła do magazynowania wody dla potrzeb miasta. Obecnie jest nieczynna i stanowi obiekt zabytkowy.

Obie wieże ciśnień w Ścinawie są ważnymi obiektami historycznymi i stanowią element krajobrazu miasta.

Wieża ciśnień to struktura inżynieryjna stosowana w systemach wodociągowych do utrzymania i regulacji ciśnienia wody. Głównym celem wieży ciśnień jest zapewnienie stałego ciśnienia w całym systemie wodociągowym, co umożliwia efektywną i równomierne dostarczanie wody do różnych miejsc. Oto kilka kluczowych informacji na temat wieży ciśnień:

  • Zasada Działania: Wieża ciśnień opiera się na zasadzie wykorzystania siły grawitacyjnej do utrzymania ciśnienia wody. Woda jest gromadzona w zbiorniku na znacznej wysokości, co generuje ciśnienie, umożliwiając przepływ wody w dół i dalszą dystrybucję.

  • Zbiornik na Wodę: Wieże ciśnień posiadają zazwyczaj duże zbiorniki na wodę, umieszczone na szczycie konstrukcji. Te zbiorniki magazynują wodę, która jest dostarczana do systemu wodociągowego, gdy jest to potrzebne.

  • Regulacja Ciśnienia: Główną funkcją wieży ciśnień jest utrzymanie stałego ciśnienia wody w systemie. Dzięki zasobom zgromadzonym na znacznej wysokości, ciśnienie wody jest utrzymywane na odpowiednim poziomie, co umożliwia efektywną dostawę wody do odbiorców.

  • Zabezpieczenie Przed Wahaniem Ciśnienia: Wieże ciśnień pomagają w zabezpieczaniu systemu przed nagłymi wahaniem ciśnienia, co może wynikać z fluktuacji w zużyciu wody lub awarii w systemie.

  • Awaryjne Źródło Wody: W razie awarii w pompie lub innego elementu systemu, wieża ciśnień może pełnić rolę awaryjnego źródła wody, utrzymując ciśnienie w sieci wodociągowej i umożliwiając kontynuację dostaw.

  • Estetyka i Rozpoznawalność: Wieże ciśnień często mają charakterystyczny kształt i mogą stanowić rozpoznawalny element krajobrazu miejskiego. Ich konstrukcja może mieć zarówno funkcję praktyczną, jak i estetyczną.

Wieża ciśnień jest istotnym elementem infrastruktury wodociągowej, przyczyniając się do zapewnienia niezawodnej i skutecznej dostawy wody dla społeczności. Jej projektowanie i funkcje są dostosowane do konkretnych potrzeb danego obszaru oraz wymagań związanych z bezpieczeństwem i efektywnością systemu wodociągowego.


Popularne posty z tego bloga

Wieża ciśnień - zasada działania - budowa - schemat - przeznaczenie