Strzegom - wieża ciśnień

 W Strzegomiu znajdują się dwie wieże ciśnień, z których jedna jest kolejowa, a druga miejska.

Wieża ciśnień kolejowa

Wieża ciśnień kolejowa w Strzegomiu znajduje się w dzielnicy Strzegom-Północ, przy ulicy Kolejowej. Została zbudowana w latach 1897-1905 roku przez spółkę „Königlich-Bayerische Staatseisenbahnen”. Wieża ma wysokość 30 metrów i jest zbudowana z cegły. Posiada cylindryczny kształt i jest zwieńczona kopułą. Wieża służyła do magazynowania wody dla potrzeb pobliskiej stacji kolejowej. Obecnie jest nieczynna i stanowi obiekt zabytkowy. Wieża jest wpisana do rejestru zabytków pod numerem 1066/A z dnia 14 grudnia 1990 roku. Wieża jest położona w pobliżu centrum miasta, przy głównej trasie kolejowej. Jest to obiekt łatwo dostępny dla zwiedzających. Obecnie wieża jest własnością prywatną. Właściciel planuje przeprowadzić remont wieży i udostępnić ją do zwiedzania.

Wieża ciśnień miejska

Wieża ciśnień miejska w Strzegomiu znajduje się w centrum miasta, przy ulicy Rynek. Została zbudowana w 1433 roku i jest najstarszą wieżą ciśnień w Polsce. Wieża ma wysokość 36 metrów i jest zbudowana z cegły. Posiada cylindryczny kształt i jest zwieńczona hełmem. Wieża służyła do magazynowania wody dla potrzeb miasta. Obecnie jest nieczynna i stanowi obiekt zabytkowy. Wieża jest wpisana do rejestru zabytków pod numerem 197/A z dnia 28 grudnia 1966 roku. Wieża jest udostępniona do zwiedzania w ramach działalności Towarzystwa Miłośników Ziemi Strzegomskiej. Zwiedzanie wieży odbywa się w każdą niedzielę w godzinach 15:00-18:00. Wieża ciśnień miejska w Strzegomiu jest jednym z symboli miasta. Jest to obiekt o dużej wartości historycznej i kulturowej.

Wieża ciśnień, zwana również zbiornikiem ciśnieniowym, to struktura inżynieryjna wykorzystywana w systemach wodociągowych do utrzymania i regulacji ciśnienia wody. Główne funkcje wieży ciśnień obejmują:

  • Magazynowanie wody: Wieże ciśnień są zazwyczaj wyposażone w zbiorniki na wodę, które pozwalają na gromadzenie większych ilości wody. To magazynowanie jest szczególnie przydatne w sytuacjach szczytowego zapotrzebowania na wodę.

  • Regulacja ciśnienia: Główna zasada działania wieży ciśnień opiera się na wykorzystaniu siły grawitacyjnej. Woda zgromadzona na znacznej wysokości w zbiorniku generuje ciśnienie, które jest następnie używane do utrzymania stałego ciśnienia w całym systemie wodociągowym.

  • Zabezpieczenie przed wahaniem ciśnienia: Wieże ciśnień pomagają w zabezpieczeniu przed nagłymi wahaniem ciśnienia, które mogą wystąpić w wyniku zmian w zużyciu wody lub awarii w systemie.

  • Zapewnienie ciągłości dostaw: W przypadku awarii pomp czy innych elementów systemu, wieża ciśnień może pełnić rolę źródła awaryjnego, utrzymując ciśnienie w sieci wodociągowej i umożliwiając dalszą dostawę wody.

  • Stabilizacja ciśnienia: Wieże ciśnień pomagają w utrzymaniu stabilnego ciśnienia wody w systemie, co jest ważne dla równomiernej dostawy wody do różnych obszarów.
  • Monitorowanie poziomu wody: Nowoczesne wieże ciśnień są często wyposażone w systemy monitorowania poziomu wody, co umożliwia skuteczne zarządzanie zasobami i unikanie sytuacji, w których zbiornik jest pusty.

  • Estetyka i identyfikacja miejsca: Wieże ciśnień są często integralną częścią krajobrazu miejskiego. Ich unikalny design może pełnić funkcję zarówno praktyczną, jak i estetyczną, a także pomagać w identyfikacji konkretnego obszaru.

Wieża ciśnień stanowi ważny element infrastruktury wodociągowej, przyczyniając się do efektywnego i stabilnego dostarczania wody do społeczności. Projektowanie wież ciśnień jest dostosowane do konkretnych potrzeb danego obszaru oraz wymagań związanych z bezpieczeństwem i efektywnością systemu wodociągowego.
Popularne posty z tego bloga

Wieża ciśnień - zasada działania - budowa - schemat - przeznaczenie