Syców - wieża ciśnień

 Wieża ciśnień w Sycowie znajduje się w dzielnicy Komorów, przy ulicy Kolejowej. Została zbudowana w 1907 roku przez spółkę „Górnośląskie Towarzystwo Akcyjne Budowy Kopalń i Zakładów Hutniczych”. Wieża ma wysokość 32 metrów i jest zbudowana z cegły. Posiada cylindryczny kształt i jest zwieńczona kopułą. Wieża służyła do magazynowania wody dla potrzeb pobliskiej kopalni. Obecnie jest nieczynna i stanowi obiekt zabytkowy. 

Wieża jest wpisana do rejestru zabytków pod numerem 1172/A z dnia 13 listopada 1990 roku. Wieża jest położona w pobliżu centrum miasta, przy głównej trasie kolejowej. Jest to obiekt łatwo dostępny dla zwiedzających. Obecnie wieża jest własnością prywatną. Właściciel planuje przeprowadzić remont wieży i udostępnić ją do zwiedzania.

Wieża ciśnień, znana również jako zbiornik ciśnieniowy lub zbiornik wodociągowy, to struktura inżynieryjna używana w systemach wodociągowych do utrzymania i regulacji ciśnienia wody. Jej główną funkcją jest zapewnienie stabilnego ciśnienia w całym systemie wodociągowym. Oto kilka kluczowych informacji dotyczących wieży ciśnień:

  • Magazynowanie wody: Wieże ciśnień zazwyczaj posiadają zbiorniki na wodę umieszczone na znacznej wysokości. Woda jest magazynowana w tych zbiornikach, co umożliwia równomierne rozprowadzanie jej podczas dostaw do różnych miejsc.

  • Zasada grawitacyjnego ciśnienia: Główną zasadą działania wieży ciśnień jest wykorzystanie siły grawitacyjnej. Woda zgromadzona na znacznej wysokości generuje naturalne ciśnienie, które jest używane do napędzania dostaw wody w systemie.

  • Regulacja ciśnienia: Wieże ciśnień pomagają w utrzymaniu stałego ciśnienia wody w systemie wodociągowym. Dzięki zbiornikowi na wodę umieszczonemu na wysokości, ciśnienie jest równomierne i wystarczające do pokrycia zapotrzebowania na wodę w danej lokalizacji.

  • Zabezpieczenie przed wahaniem ciśnienia: Wieże ciśnień pomagają w zabezpieczeniu systemu przed nagłymi zmianami ciśnienia, co może występować w wyniku skoków zużycia wody lub awarii w systemie.

  • Zapewnienie ciągłości dostaw: W przypadku awarii pompy lub innego elementu systemu wodociągowego, wieża ciśnień może stanowić źródło awaryjne, utrzymując ciśnienie w sieci wodociągowej i umożliwiając ciągłość dostaw wody.

  • Monitorowanie poziomu wody: Współczesne wieże ciśnień są czasem wyposażone w systemy monitorowania poziomu wody. Pozwala to na skuteczne zarządzanie zasobami i unikanie sytuacji, w której zbiornik może być pusty.

  • Estetyka i identyfikacja miejsca: Wieże ciśnień, ze względu na swoją charakterystyczną formę, mogą pełnić funkcję estetyczną i być jednocześnie rozpoznawalnym elementem krajobrazu miejskiego.

Wieża ciśnień stanowi ważny element infrastruktury wodociągowej, przyczyniając się do efektywnego i stabilnego dostarczania wody do społeczności. Jej konstrukcja i funkcje są dostosowane do konkretnych potrzeb danego obszaru oraz wymagań związanych z bezpieczeństwem i efektywnością systemu wodociągowego.

Popularne posty z tego bloga

Wieża ciśnień - zasada działania - budowa - schemat - przeznaczenie