Szydłów - wieża ciśnień

 Szydłów wieża ciśnień to unikalny obiekt kolejowy, który znajduje się w województwie opolskim. Zamiast tradycyjnej wieży ciśnień, zbiornik wody znajduje się pod stropem lokomotywowni. Zbiornik ma pojemność 200 m3, a żuraw wodny jest zamontowany na zewnętrznej ścianie lokomotywowni. 

Wieża ciśnień została zbudowana w 1906 roku i służyła do dostarczania wody do lokomotyw parowych. Obecnie nie jest już używana, ale nadal jest interesującym zabytkiem kolejowym.

Wieża ciśnień to konstrukcja inżynieryjna, która jest zazwyczaj używana do przechowywania i dostarczania wody do mieszkańców miasta lub określonego obszaru. Wieże ciśnień są ważnym elementem systemów zaopatrzenia w wodę i pełnią kilka istotnych funkcji:

  • Przechowywanie wody: Wieże ciśnień mają pojemność na znaczną ilość wody, co pozwala na gromadzenie jej w okresach, gdy jest jej nadmiar, na przykład w czasie deszczu. To umożliwia dostarczanie wody do społeczności w przypadku potrzeby, nawet gdy dostawy są niestabilne.

  • Wyrównywanie ciśnienia: Wieże ciśnień pomagają wyrównywać ciśnienie w systemie wodociągowym. Woda może być pompowana do wieży, gdzie jest przechowywana na pewnym poziomie, co umożliwia utrzymanie stabilnego ciśnienia w sieci wodociągowej, co jest istotne dla zapewnienia równomiernej dystrybucji wody do domów i przedsiębiorstw.

  • Zabezpieczenie przed przerwami w dostawie: Wieże ciśnień są również przydatne w przypadku awarii w dostawie wody, takich jak awarie pomp czy przewodów wodociągowych. Woda w wieży może być wykorzystywana do utrzymania dostaw wody w miarę możliwości podczas napraw i awarii.

  • Zapobieganie zanieczyszczeniom: Woda przechowywana w wieży ciśnień jest zazwyczaj zabezpieczona przed zanieczyszczeniami, co pomaga utrzymać wysoką jakość wody dostarczanej do społeczności.

Wieże ciśnień mogą przyjmować różne kształty i rozmiary, ale zazwyczaj są to konstrukcje o stalowej lub betonowej konstrukcji, zbiornikiem na wodę na górze i klatką schodową lub windy, która umożliwia dostęp do zbiornika w celu konserwacji i konserwacji. Ich wysokość jest uzależniona od terenu i ilości wody, którą muszą przechowywać. Wieże ciśnień są powszechnie spotykane w miastach i obszarach miejskich na całym świecie jako część infrastruktury wodociągowej.

Popularne posty z tego bloga

Wieża ciśnień - zasada działania - budowa - schemat - przeznaczenie