Wałbrzych - wieża ciśnień

 W Wałbrzychu znajduje się wiele wież ciśnień, z których część jest wpisana do rejestru zabytków. Najstarsza z nich, znajdująca się w dzielnicy Sobięcin, pochodzi z 1907 roku i została wybudowana przez Wałbrzyskie Kopalnie Węgla Kamiennego. Wieża jest wykonana z cegły i ma wysokość około 30 metrów. Obecnie jest nieczynna i nieużytkowana.

Wałbrzych - wieża ciśnień
Wałbrzych - wieża ciśnień / @ Edward Knapczyk

Inne wieże ciśnień w Wałbrzychu to:

  • Wieża ciśnień na terenie byłej Huty Szkła "Wałbrzych" w dzielnicy Piaskowa Góra. Wieże są bardzo do siebie podobne i znajdują się w odległości około 200 metrów jedna od drugiej. Zostały wybudowane w latach 1909-1910.
  • Wieża ciśnień na terenie byłej Kopalni Węgla Kamiennego "Chałbacz" w dzielnicy Chałbacz. Wieża została wybudowana w 1910 roku. Obecnie jest nieczynna i nieużytkowana.
  • Wieża ciśnień na terenie byłej Kopalni Węgla Kamiennego "Mikulowice" w dzielnicy Mikulowice. Wieża została wybudowana w 1913 roku. Obecnie jest nieczynna i nieużytkowana.

W ostatnich latach niektóre z wałbrzyskich wież ciśnień zostały odrestaurowane i są wykorzystywane do celów kulturalnych lub rekreacyjnych. Przykładem jest wieża ciśnień na terenie byłej Huty Szkła "Wałbrzych", która została przekształcona w centrum kultury i sztuki. Wieże ciśnień w Wałbrzychu są cennymi obiektami historycznymi i technicznymi, które stanowią świadectwo rozwoju miasta w XIX i XX wieku.

Działanie wieży ciśnień opiera się na zasadzie grawitacyjnej i ma na celu utrzymanie stałego ciśnienia wody w sieci wodociągowej. Oto główne kroki, jakie zachodzą w procesie działania wieży ciśnień:

  • Zbieranie wody: Woda jest zbierana z różnych źródeł, takich jak ujęcia wodne, studnie czy stacje pomp. Woda jest transportowana do wieży ciśnień poprzez rury wodociągowe.

  • Magazynowanie wody: Woda jest gromadzona w dużym zbiorniku umieszczonym na szczycie wieży. Umieszczenie zbiornika na wysokości ma kluczowe znaczenie, ponieważ pozwala wykorzystać siłę grawitacyjną do generowania ciśnienia wodociągowego.

  • Tworzenie ciśnienia: Grawitacja powoduje, że woda w zbiorniku wywiera ciśnienie na dolną część sieci wodociągowej. Im wyżej umieszczony jest zbiornik, tym większe jest ciśnienie generowane przez opadającą wodę.

  • Stabilizacja ciśnienia: Głównym celem wieży ciśnień jest utrzymanie stałego ciśnienia w sieci wodociągowej. Dzięki temu ciśnieniu woda może swobodnie przemieszczać się przez sieć i dostarczać wodę do użytkowników.

  • Reagowanie na zmiany zapotrzebowania: W okresach niskiego zużycia woda jest gromadzona w zbiorniku, a w okresach wysokiego zużycia może być swobodnie dostarczana do sieci. To pozwala na elastyczne reagowanie na zmienne zapotrzebowanie na wodę.

  • Bezpieczeństwo w przypadku awarii: Wieże ciśnień mogą również pełnić rolę zabezpieczenia w przypadku awarii w systemie pomp czy innych elementów infrastruktury. Dzięki grawitacyjnemu napędowi woda może być dostarczana nawet w przypadku braku zasilania elektrycznego.

W skrócie, wieża ciśnień stanowi swoiste "zbiornik ciśnieniowy", który dzięki zasadzie grawitacyjnej umożliwia utrzymanie stabilnego ciśnienia w sieci wodociągowej, a także magazynuje wodę i umożliwia reagowanie na zmienne warunki zapotrzebowania.

Popularne posty z tego bloga

Wieża ciśnień - zasada działania - budowa - schemat - przeznaczenie