Wieża ciśnień w Miłkowicach

 Wieża ciśnień w Miłkowicach znajduje się w centrum miejscowości, przy ulicy Proletariackiej. Jest to murowana wieża na planie kwadratu, o wysokości 35 metrów. Wieża została zbudowana w 1926 roku dla obsługi wielorodzinnego osiedla kolejowego.

Wieża posiada dwa zbiorniki żelbetowe. Dolny zbiornik ma wysokość 6,5 metra i służy jako zbiornik pomocniczy. Górny zbiornik ma wysokość około 4,5 metra i jest mniejszy od poprzedniego średnicy. Nie jest już użytkowany. Na szczycie wieży umieszczona jest metalowa chorągiewka z rokiem budowy - 1926.

Wieża ciśnień w Miłkowicach
Wieża ciśnień w Miłkowicach / @ Montiverdi

Wieża ciśnień w Miłkowicach jest wpisana do rejestru zabytków. Jest to jedna z nielicznych wież ciśnień w województwie dolnośląskim, które zachowały się w dobrym stanie. Wieża ciśnień to konstrukcja służąca do przechowywania wody pod ciśnieniem, które jest generowane dzięki grawitacyjnemu oddziaływaniu masy wody znajdującej się w zbiorniku na szczycie wieży. 

Wieże ciśnień są używane w systemach wodociągowych do utrzymania i dostarczania ciśnienia wody do domów, firm i innych miejsc. Oto kilka kluczowych elementów związanych z wieżą ciśnień:

  • Zasada działania: Woda jest pompowana do zbiornika umieszczonego na górze wieży. Dzięki grawitacji, masa wody generuje ciśnienie, które umożliwia przesyłanie wody przez rury wodociągowe do różnych miejsc.

  • Zbiornik: Zbiornik na szczycie wieży pełni rolę rezerwuaru wody. Im większy zbiornik i im wyższa wieża, tym większe ciśnienie wody.

  • Ciśnienie grawitacyjne: Ciśnienie wody w systemie wodociągowym jest proporcjonalne do jej wysokości nad danym punktem. Dlatego wieże ciśnień są zazwyczaj umieszczane na stosunkowo wysokich konstrukcjach.

  • Rury wodociągowe: Woda ze zbiornika jest przesyłana przez rury wodociągowe do miejsc docelowych, takich jak domy i firmy. Rury te są umieszczone pod ziemią lub na powierzchni w specjalnych kanałach.

  • Pompy: W niektórych przypadkach, zwłaszcza gdy naturalne ukształtowanie terenu nie umożliwia łatwego uzyskania wystarczającego ciśnienia grawitacyjnego, do wieży ciśnień może być podłączona pompa, aby zwiększyć ciśnienie wody.

  • Bezpieczeństwo i konserwacja: Wieże ciśnień wymagają regularnej konserwacji, inspekcji i utrzymania. Elementy konstrukcyjne, takie jak stalowa struktura, muszą być monitorowane pod kątem ewentualnych uszkodzeń, a wszelkie usterek należy naprawić.

Wieże ciśnień są istotnym elementem infrastruktury wodociągowej, umożliwiając skuteczne dostarczanie wody do społeczności. W zależności od lokalnych warunków i wymagań, mogą istnieć różne rodzaje wież ciśnień, takie jak wieże otwarte, zamknięte czy komórki ciśnieniowe.


Popularne posty z tego bloga

Wieża ciśnień - zasada działania - budowa - schemat - przeznaczenie