Damnica - wieża ciśnień

 Kolejowa wieża ciśnień w Damnicy to zabytkowa budowla zlokalizowana w powiecie słupskim, w województwie pomorskim. Została wybudowana w 1880 roku, w związku z powstaniem linii kolejowej Słupsk-Lębork. Wieża jest obiektem murowanym, o ośmiobocznym rzucie. Jej wysokość wynosi 30 metrów. Wieża jest zwieńczona zbiornikiem o pojemności 100 m³.

Wieża ciśnień w Damnicy jest cennym zabytkiem techniki. Jest to jeden z najstarszych obiektów tego typu w Polsce. Wieża jest dobrze zachowana i stanowi ciekawy element krajobrazu Damnicy.

Wieża ciśnień to konstrukcja inżynieryjna używana do przechowywania wody, zazwyczaj w celu utrzymania ciśnienia wodociągowego. Zasady jej działania mogą się nieco różnić w zależności od konkretnego projektu, ale ogólnie można opisać kilka wspólnych elementów.

  • Zbiornik wody: Wieża ciśnień ma zazwyczaj duży zbiornik, który przechowuje wodę. Zbiornik ten może być umieszczony na szczycie wieży lub w jej wnętrzu.

  • Rurki zasilające: Woda dostarczana jest do wieży za pomocą rurek zasilających, które łączą wieżę z systemem wodociągowym. Woda zasilająca zazwyczaj pochodzi z ujęcia wody lub z sieci wodociągowej.

  • Ciśnienie hydrostatyczne: Woda w wieży generuje ciśnienie hydrostatyczne, czyli ciśnienie wynikające z jej własnej masy. Im wyższa wieża, tym większe to ciśnienie. To ciśnienie pozwala na dostarczanie wody do systemu wodociągowego bez konieczności użycia pomp.

  • Równowaga ciśnień: Wieża ciśnień utrzymuje równowagę ciśnień w systemie wodociągowym. Gdy ktoś zużywa wodę, ciśnienie w rurach systemu spada. Wtedy woda z wieży jest napompowywana do systemu, aby przywrócić równowagę ciśnień.

  • Regulacja ciśnienia: Niektóre wieże ciśnień są wyposażone w systemy regulacji ciśnienia, które umożliwiają dostosowanie ciśnienia wody dostarczanej do systemu wodociągowego.
  • Zapewnienie ciągłości dostawy: Wieże ciśnień pomagają utrzymać ciągłość dostawy wody nawet w czasach dużego zapotrzebowania, na przykład w godzinach szczytu.

  • Awaryjność: Wieże ciśnień mogą pełnić rolę źródła wody w sytuacjach awaryjnych, na przykład gdy normalne źródła dostaw są niedostępne.

Ważne jest, aby zauważyć, że wieże ciśnień to jedna z wielu metod utrzymania ciśnienia wodociągowego, a konkretne zasady działania mogą się różnić w zależności od projektu i lokalnych warunków.


Popularne posty z tego bloga

Wieża ciśnień - zasada działania - budowa - schemat - przeznaczenie