Biała Rawska - wieża ciśnień

 W Białej Rawskiej znajdują się dwie wieże ciśnień. Jedna z nich, znajdująca się przy ul. Topolowej, została wybudowana w XX wieku i jest konstrukcją współczesną. Druga wieża, znajdująca się przy ul. Królowej Jadwigi, została wybudowana w latach 1905-1906 i jest zabytkiem techniki.

Wieża ciśnień przy ul. Topolowej

Wieża ciśnień przy ul. Topolowej jest konstrukcją żelbetową, o wysokości 16 metrów. Posiada sześciokątny plan i jest zwieńczona kopułą. W jej wnętrzu znajduje się zbiornik na wodę o pojemności 100 m3. Wieża została wybudowana w XX wieku i służyła do dostarczania wody do mieszkańców Białej Rawskiej. Obecnie jest nieczynna i nie pełni żadnych funkcji.

Zabytkowa wieża ciśnień przy ul. Królowej Jadwigi

Zabytkowa wieża ciśnień przy ul. Królowej Jadwigi jest konstrukcją ceglaną, o wysokości 25 metrów. Posiada cylindryczny plan i jest zwieńczona kopułą. W jej wnętrzu znajduje się zbiornik na wodę o pojemności 600 m3. Wieża została wybudowana w latach 1905-1906 przez Towarzystwo Akcyjne Fabryk Naczyń Emaliowanych i Porcelany w Białej Rawskiej. Służyła do dostarczania wody do fabryki i mieszkańców miasta.

W 2017 roku wieża została wyremontowana i obecnie pełni funkcje kulturalno-oświatowe. W jej wnętrzu znajduje się sala wystawowa, sala koncertowa oraz sala konferencyjna. Wieża jest udostępniona do zwiedzania.

Obie wieże ciśnień w Białej Rawskiej są cennymi zabytkami techniki. Są świadectwem rozwoju gospodarczego miasta w XX wieku.

Zasady działania wieży ciśnień

Wieża ciśnień to konstrukcja inżynieryjna stosowana do zasilania w wodę systemów wodociągowych oraz do utrzymania ciśnienia w sieci wodociągowej. Zasady jej działania są dość proste:


Zbieranie Wody: Wieża ciśnień zbiera wodę z różnych źródeł, takich jak studnie, zbiorniki wodne, czy oczyszczalnie ścieków. Woda ta jest przesyłana do wieży za pomocą pomp wody lub naturalnie przez grawitację, w zależności od konstrukcji i miejsca zastosowania wieży.


Magazynowanie Wody: Główną funkcją wieży ciśnień jest magazynowanie wody. Jest to ważne szczególnie w sytuacjach, gdy zapotrzebowanie na wodę zmienia się w ciągu doby. Wieże te gromadzą wodę w swoich zbiornikach na czas, gdy zapotrzebowanie na wodę jest niższe, na przykład w nocy.


Zapewnienie Ciśnienia: Wieże ciśnień zapewniają ciśnienie wody w systemie wodociągowym. Dzieje się to poprzez grawitacyjne oddziaływanie wody znajdującej się w zbiorniku na sieć wodociągową pod nią. Im wyższa wieża, tym większe ciśnienie może być generowane.


Regulacja Ciśnienia: Wieże ciśnień umożliwiają regulację ciśnienia w sieci wodociągowej poprzez kontrolowanie poziomu wody w zbiorniku. Gdy poziom wody w zbiorniku spada, ciśnienie w sieci wodociągowej również maleje, a kiedy jest zbyt wysoki, zbiornik jest napełniany wodą, co pozwala utrzymać stabilne ciśnienie.


Zapewnienie Stałego Dostępu do Wody: Dzięki wieżom ciśnień zapewnia się stały dostęp do wody nawet w sytuacjach, gdy zapotrzebowanie na nią jest duże, na przykład podczas pożarów lub w okresach wysokiego użytkowania.


Bezpieczeństwo Przeciwpowodziowe: Wieże ciśnień mogą również pełnić funkcję bezpieczeństwa przeciwpowodziowego poprzez magazynowanie nadmiarowej wody i kontrolowanie jej uwalniania w razie potrzeby, aby zapobiec zalaniu obszarów mieszkalnych.


Te zasady działania wieży ciśnień są ogólne i mogą różnić się w zależności od projektu oraz lokalnych warunków i wymagań. 

Popularne posty z tego bloga

Wieża ciśnień - zasada działania - budowa - schemat - przeznaczenie