Chodów - wieża ciśnień

 Wieża ciśnień w Chodowie znajduje się na terenie dawnych zabudowań gospodarczych przy zespole pałacowym (obecnie teren przedsiębiorstwa Stacja Hodowli Roślin “Bovinas”). Prawdopodobnie wybudowana została w latach 50. lub 60. XIX wieku.

Wieża jest wykonana z czerwonej cegły, na planie ośmioboku. Posiada zbiornik typu Intze, który jest zbiornikiem ciśnieniowym o cylindrycznym kształcie. Zbiornik jest wykonany z żeliwa i ma wysokość około 10 metrów. Wieża ma wysokość około 15 metrów. Wieża ciśnień służyła do dostarczania wody do zabudowań gospodarczych, w tym do folwarku, gorzelni i młyna. Obecnie jest wyłączona z eksploatacji i stanowi atrakcję turystyczną.

Wieża ciśnień w Chodowie jest jednym z najcenniejszych zabytków techniki w gminie. Jest symbolem historii i tradycji gospodarczej w Chodowie.

Oto kilka dodatkowych informacji o wieży ciśnień w Chodowie:

  • Wieża jest wpisana do rejestru zabytków pod numerem A/110/2012.
  • Wieża jest położona w pobliżu drogi krajowej nr 92.
  • Wieża jest dostępna dla zwiedzających.

Zasady działania wieży ciśnień :

Wieża ciśnień to struktura inżynieryjna, która ma na celu utrzymanie ciśnienia w systemie wodociągowym. Jest to zazwyczaj wysoka konstrukcja zbiornika, umieszczonego na maszcie lub kolumnie, z którego woda jest dostarczana do okolicznych obszarów. Wieże ciśnień pomagają w utrzymaniu stabilnego ciśnienia wody w sieci wodociągowej, co umożliwia efektywne dostarczanie wody do użytkowników.

Podstawowe funkcje wieży ciśnień to:

Magazynowanie wody: Wieże ciśnień mają duże zbiorniki, w których przechowuje się wodę. To umożliwia gromadzenie większych ilości wody w razie potrzeby, co jest szczególnie ważne w przypadku awarii lub konserwacji systemu wodociągowego.

Zapewnianie ciśnienia: Dzięki grawitacyjnemu ciśnieniu wody w zbiorniku, wieża ciśnień umożliwia dostarczanie wody do użytkowników bez konieczności korzystania z pomp ciśnieniowych na każdym etapie sieci wodociągowej.

Wyrównywanie zmian w zużyciu: Wieże ciśnień pomagają zniwelować fluktuacje w ilości zużywanej wody, zwłaszcza w przypadku dużych obszarów obsługiwanych przez dany system wodociągowy.

Zabezpieczenie przed awariami: Wysoko umieszczony zbiornik w wieży ciśnień umożliwia utrzymanie dostępu do wody w przypadku awarii systemu wodociągowego, co może być szczególnie istotne w sytuacjach nagłych.

Wieża ciśnień jest jednym z elementów infrastruktury miejskiej, wspierającej efektywne dostarczanie wody pitnej do społeczności. Jej konstrukcja i rola mogą różnić się w zależności od lokalnych warunków i wymagań systemu wodociągowego.

Popularne posty z tego bloga

Wieża ciśnień - zasada działania - budowa - schemat - przeznaczenie