Głowno - wieża ciśnień

 Wieża ciśnień w Głownie to zabytkowa wieża ciśnień wodociągowej znajdująca się w Głownie w województwie łódzkim. Została wzniesiona w latach 1902-1903 przez Towarzystwo Akcyjne Kolei Warszawsko-Kaliskiej. Wieża ma wysokość 19 metrów i jest wykonana z cegły. Posiada cylindryczny kształt z charakterystyczną kopułą na szczycie.

Wieża ciśnień w Głownie była częścią kompleksu kolejowego, który należał do Towarzystwa Akcyjnego Kolei Warszawsko-Kaliskiej. Służyła do dostarczania wody do parowozów i innych urządzeń kolejowych.

W 2022 roku wieża ciśnień została wpisana do rejestru zabytków województwa łódzkiego. Obecnie jest nieczynna i nie pełni żadnych funkcji.

Opis techniczny

Wieża ciśnień w Głownie jest konstrukcją ceglaną, o wysokości 19 metrów. Posiada cylindryczny kształt o średnicy 10 metrów. W jej wnętrzu znajduje się zbiornik na wodę o pojemności 15 m3. Zbiornik jest wykonany z żelaza i jest podzielony na dwa poziomy.

Wieża jest zwieńczona kopułą o średnicy 6 metrów. Kopuła jest wykonana z blachy miedzianej i jest zwieńczona latarnią.

Stan zachowania

Wieża ciśnień w Głownie jest w dobrym stanie technicznym. Jej mury są bez pęknięć i uszkodzeń. Zbiornik na wodę jest również w dobrym stanie.

Remonty

Wieża ciśnień w Głownie była remontowana w latach 1960 i 2022. W 2022 roku przeprowadzony został gruntowny remont wieży, w ramach którego wymieniono pokrycie dachu, stolarkę okienną i drzwiową oraz instalację elektryczną.

Przyszłość

W przyszłości wieża ciśnień w Głownie może zostać zagospodarowana na cele kulturalne lub turystyczne. Obecnie znajduje się tam restauracja.

Podobna wieża ciśnień w Zgierzu

W Zgierzu znajduje się bliźniacza wieża ciśnień, która została wzniesiona w tym samym czasie. Wieża w Zgierzu jest również wpisana do rejestru zabytków i jest wykorzystywana jako punkt widokowy.

Zasady działania wieży ciśnień :

Wieża ciśnień to konstrukcja inżynieryjna, której głównym celem jest utrzymanie ciśnienia wody w systemach wodociągowych oraz zapewnienie rezerwuaru wody dla danego obszaru. Jest to zazwyczaj wysoka, cylindryczna lub stożkowa wieża zbudowana z betonu, stali lub innego materiału o odpowiedniej wytrzymałości.

Główne funkcje wieży ciśnień obejmują:

Magazynowanie wody: Woda jest pompowana lub przepompowywana do zbiornika umieszczonego na szczycie wieży. Ten zbiornik służy jako rezerwuar, gromadząc wodę w celu zapewnienia zapasu wody dla danej społeczności lub obszaru.

Utrzymanie ciśnienia wody: Woda gromadząca się w zbiorniku na szczycie wieży generuje ciśnienie, które napędza wodę przez rury wodociągowe. To ciśnienie jest konieczne do zapewnienia stałego przepływu wody w sieci wodociągowej i dostarczenia jej do domów, firm i innych budynków.

Zapewnienie dostępu do wody w przypadku awarii: Wieże ciśnień mają również istotne znaczenie w sytuacjach awaryjnych lub incydentalnych, zapewniając rezerwuar wody, który może być wykorzystany w przypadku awarii w systemie wodociągowym lub innego rodzaju sytuacji kryzysowej.

Zapewnienie ciągłości dostaw wody: Wieże ciśnień są kluczowe dla zapewnienia ciągłości dostaw wody w przypadku zwiększonego zapotrzebowania, takiego jak w okresach wysokiej konsumpcji wody, pożarów lub innych nagłych zdarzeń wymagających dużej ilości wody.

Zabezpieczenie przeciwpowodziowe: W niektórych przypadkach wieże ciśnień mogą być wykorzystywane do zabezpieczenia przed powodziami, przechowując nadmiar wody, którą można wykorzystać do kontroli przepływu wody w systemie kanalizacyjnym w przypadku nadmiernego opadu deszczu.

Wieża ciśnień jest zatem istotnym elementem infrastruktury wodociągowej, zapewniającym niezawodne dostawy wody i umożliwiającym skuteczne zarządzanie zasobami wodnymi w danej społeczności lub obszarze. Jej konstrukcja i funkcje są projektowane z uwzględnieniem lokalnych potrzeb i warunków oraz specyfikacji technicznych.


Popularne posty z tego bloga

Wieża ciśnień - zasada działania - budowa - schemat - przeznaczenie