Kłanino - wieża ciśnień

 Kłanino wieża ciśnień to zabytkowa wieża ciśnień z 1894 roku. Znajduje się w miejscowości Kłanino w województwie pomorskim. Wieża jest murowana z cegły, ma wysokość 25 metrów i cylindryczny kształt. Jej podstawa ma średnicę 10 metrów. Wieża jest zwieńczona zbiornikiem na wodę o pojemności 100 metrów sześciennych. 

Kłanino - wieża ciśnień
Kłanino - wieża ciśnień / @ t.przechlewski

Wieża została zbudowana w celu zaopatrzenia w wodę pałacu i folwarku w Kłaninie. Obecnie wieża jest nieczynna, ale nadal jest cennym zabytkiem techniki.

Wieża ciśnień to konstrukcja służąca do przechowywania wody, zwykle używana w systemach dostarczania wody dla miast i innych obszarów. Jej głównym celem jest utrzymanie stabilnego ciśnienia wodociągowego, zwłaszcza w przypadku awarii lub sytuacji wymagającej dużego natężenia wody. Oto kilka zasad działania wieży ciśnień:

Magazynowanie wody: Wieże ciśnień gromadzą wodę w swoich zbiornikach na górze konstrukcji. Zbiornik ten może mieć różne kształty, ale zazwyczaj jest to cylindryczny lub stożkowy zbiornik.

Grawitacyjne ciśnienie: Woda jest podnoszona na górę wieży do zbiornika za pomocą pompy lub naturalnej siły grawitacyjnej. Grawitacyjne ciśnienie wynikające z różnicy wysokości pomiędzy wieżą a punktami dostarczania wody zapewnia ciśnienie potrzebne do transportu wody do odbiorców.

Zachowanie równowagi ciśnień: Wieża ciśnień działa na zasadzie równowagi ciśnień. W miarę zwiększania się ilości wody w zbiorniku na górze, ciśnienie wodociągowe w sieci rośnie. W momencie, gdy ciśnienie osiągnie określony poziom, pompa przestaje pompować wodę do zbiornika, a system działa na zasadzie samoistnej równowagi.

Zapobieganie awariom: Wieże ciśnień są ważne w przypadku awarii wodociągu lub nagłego wzrostu zapotrzebowania na wodę. Dzięki zmagazynowanej wodzie w zbiorniku, można utrzymać ciśnienie wodociągowe przez pewien czas, co umożliwia zidentyfikowanie i naprawienie ewentualnych usterek.

Zabezpieczenie przed nagłymi zmianami ciśnienia: Wieże ciśnień pomagają w zabezpieczeniu sieci wodociągowej przed nagłymi zmianami ciśnienia, które mogą wystąpić w przypadku awarii lub nagłego zatrzymania pompy. Zmagazynowana woda zapewnia bufor, który stabilizuje ciśnienie.

Regularna konserwacja: Aby zapewnić skuteczność wieży ciśnień, konieczna jest regularna konserwacja i kontrola stanu technicznego. To obejmuje sprawdzanie zbiornika pod kątem ewentualnych uszkodzeń, utrzymanie sprawności pomp i monitorowanie ogólnej wydajności systemu.

Wieże ciśnień są integralną częścią infrastruktury miejskiej i odgrywają kluczową rolę w zapewnianiu stabilnego dostępu do wody pitnej oraz efektywnego funkcjonowania systemów wodociągowych.


Popularne posty z tego bloga

Wieża ciśnień - zasada działania - budowa - schemat - przeznaczenie