Krajenka - wieża ciśnień

 W Krajence znajdują się dwie wieże ciśnień. Jedna z nich jest wieżą kolejową, a druga wieżą miejską.

Wieża kolejowa w Krajence

Wieża kolejowa w Krajence została wybudowana w 1929 roku. Jest to konstrukcja żelbetowa, o wysokości 25 metrów. Wieża składa się z 4 kondygnacji, z których trzy są użytkowe. Na najwyższej kondygnacji znajduje się zbiornik na wodę.

Wieża była pierwotnie wykorzystywana do zasilania w wodę parowozów. Po likwidacji parowozów wieża była wykorzystywana do innych celów, m.in. jako magazyn. Od 2008 roku wieża jest siedzibą stowarzyszenia motocyklistów "Płonące Wały".

Wieża miejska w Krajence

Wieża miejska w Krajence została wybudowana w 1907 roku. Jest to konstrukcja ceglana, o wysokości 25 metrów. Wieża składa się z 4 kondygnacji, z których trzy są użytkowe. Na najwyższej kondygnacji znajduje się zbiornik na wodę.

Wieża została wybudowana w celu zaopatrzenia miasta w wodę. Po II wojnie światowej wieża została zmodernizowana i do dziś jest wykorzystywana do zasilania miasta w wodę. Obie wieże ciśnień w Krajence są obiektami zabytkowymi. Są one cennym elementem krajobrazu miasta i stanowią atrakcję turystyczną.

Oto szczegółowe informacje o wieży kolejowej w Krajence:

 • Lokalizacja: ul. Kolejowa 2, Krajenka
 • Data budowy: 1929
 • Materiał: żelbet
 • Wysokość: 25 m
 • Liczba kondygnacji: 4
 • Funkcja: kolejowa

Oto szczegółowe informacje o wieży miejskiej w Krajence:

 • Lokalizacja: ul. Kościuszki 1, Krajenka
 • Data budowy: 1907
 • Materiał: cegła
 • Wysokość: 25 m
 • Liczba kondygnacji: 4
 • Funkcja: miejska

Wieża ciśnień to jedna z form zbiorników wodnych używanych w systemach wodociągowych. Głównym celem wieży ciśnień jest przechowywanie wody i utrzymanie ciśnienia w sieci wodociągowej, co umożliwia równomierne i skuteczne dostarczanie wody do użytkowników. Oto kilka kluczowych informacji na temat wieży ciśnień:

 • Zbiornik: Wieża ciśnień zawiera duży zbiornik wodny, zwykle umieszczony na znacznej wysokości, na przykład na maszcie, kolumnie, czy konstrukcji wieżowej. Woda jest przechowywana w tym zbiorniku i dostarczana do niego z różnych źródeł, takich jak ujęcia wodne, rzeki czy rurociągi.

 • Grawitacyjne utrzymanie ciśnienia: Zasada działania wieży ciśnień opiera się na sile grawitacyjnej. Woda znajdująca się w zbiorniku na górze wieży ma potencjał grawitacyjny, który jest wykorzystywany do utrzymania ciśnienia w systemie wodociągowym poniżej. Woda opływająca zbiornik jest kierowana do rur, a siła grawitacyjna zapewnia, że woda ta osiąga określone ciśnienie.

 • Ciśnienie hydrostatyczne: Ciśnienie w systemie wodociągowym wynika głównie z ciśnienia hydrostatycznego, które zależy od wysokości wody nad danym punktem. Im wyżej jest zbiornik wodny, tym większe ciśnienie można uzyskać w rurach.

 • Regulacja ciśnienia: Poprzez kontrolę poziomu wody w zbiorniku, można regulować ciśnienie dostarczanej wody do sieci wodociągowej. Wyższy poziom wody oznacza większe ciśnienie, a niższy - mniejsze.

 • Zabezpieczenie przed awariami: Wieże ciśnień pełnią funkcję zabezpieczenia przed nagłymi spadkami ciśnienia w sieci wodociągowej. W przypadku awarii w normalnym systemie dostawy wody, wieża może zapewnić rezerwuar wody i utrzymanie ciśnienia do czasu naprawy.

Wieże ciśnień są ważnym elementem infrastruktury wodociągowej, szczególnie w obszarach miejskich, gdzie konieczne jest utrzymanie stabilnego ciśnienia w sieci wodociągowej dla zapewnienia odpowiedniej jakości dostarczanej wody.

Popularne posty z tego bloga

Wieża ciśnień - zasada działania - budowa - schemat - przeznaczenie