Pobiedziska - wieża ciśnień

 W Pobiedzisku, w gminie Śrem, znajduje się jedna wieża ciśnień, która nie została zburzona. Jest to wieża wodociągowa zbudowana w 1908 roku. Jest to konstrukcja murowana, o wysokości około 30 metrów. Wieża znajduje się w centrum miejscowości, przy ulicy Piłsudskiego.

Wieża jest wykonana z cegły, w stylu neorenesansowym. Ma cylindryczny kształt, z kwadratową podstawą. Na szczycie wieży znajduje się taras widokowy, z którego roztacza się widok na Pobiedzik i okolice. Wieża jest wpisana do rejestru zabytków.

Wieża ciśnień w Pobiedzisku jest jednym z symboli miejscowości. Jest często wykorzystywana w materiałach promocyjnych miejscowości.

Opis wieży ciśnień w Pobiedzisku

Wieża ciśnień w Pobiedzisku jest konstrukcją cylindryczną, o wysokości około 30 metrów. Podstawa wieży jest kwadratowa, o boku około 10 metrów. Mury wieży są wykonane z cegły, w kolorze czerwonym. W dolnej części wieży znajduje się wejście, prowadzące do klatki schodowej. Klatka schodowa jest spiralna, oświetlona oknami. W górnej części wieży znajduje się taras widokowy, otoczony balustradą. Z tarasu rozpościera się widok na Podbiedzik i okolice.

Historia wieży ciśnień w Pobiedzisku

Wieża ciśnień w Pobiedzisku została zbudowana w 1908 roku. Była to część projektu budowy wodociągu miejskiego w Śremie. Wieża służyła do magazynowania wody i utrzymywania odpowiedniego ciśnienia w wodociągu. W 1970 roku wieża została wyłączona z eksploatacji. W kolejnych latach była wykorzystywana do różnych celów, m.in. jako magazyn. W 2022 roku wieża została zakupiona przez prywatnego inwestora, który planuje ją odnowić i udostępnić do zwiedzania.

Ochrona wieży ciśnień w Pobiedzisku

Wieża ciśnień w Pobiedzisku jest wpisana do rejestru zabytków. Ochrona zabytku obejmuje zakaz rozbiórki, przebudowy, zmiany sposobu użytkowania oraz dokonywania innych zmian, które mogłyby zniekształcić jego wygląd lub charakter.

Zasady funkcjonowania wieży ciśnień w Pobiedzisku :

Wieża ciśnień to struktura inżynieryjna, która ma na celu utrzymanie ciśnienia wody w systemie wodociągowym oraz dostarczanie wody do odbiorców na różnych poziomach terenu. Oto kilka kluczowych elementów związanych z wieżą ciśnień:

  • Zbiornik wodny: Wieże ciśnień posiadają zazwyczaj zbiornik na swoim szczycie. Ten zbiornik służy do magazynowania wody. Im wyżej umieszczony jest zbiornik, tym większe ciśnienie wody można generować w systemie wodociągowym.

  • Grawitacyjne ciśnienie: Zasada działania wieży ciśnień opiera się na zasadzie grawitacyjnego ciśnienia. Im wyżej znajduje się zbiornik wodny, tym większa siła grawitacyjna działa na wodę, co zwiększa ciśnienie w systemie.

  • Rury doprowadzające wodę: Woda zgromadzona w zbiorniku jest przesyłana do systemu wodociągowego za pomocą rur. Rury te mogą prowadzić w dół wieży i dalej pod ziemią lub wznosić się na górze, aby dostarczać wodę do różnych obszarów.

  • Równomierne dostarczanie wody: Dzięki zasadzie grawitacyjnego ciśnienia, wieże ciśnień umożliwiają równomierne dostarczanie wody do różnych punktów na obszarze obsługiwanej społeczności, niezależnie od ich wysokości.

  • Zastosowanie miejskie: Wieże ciśnień są powszechnie stosowane w systemach miejskich wodociągów, zapewniając stałe ciśnienie wody dla mieszkańców, firm i instytucji na obszarze obsługiwanej społeczności.

  • Systemy przeciwpożarowe: Ze względu na ich zdolność do dostarczania dużej ilości wody pod odpowiednim ciśnieniem, wieże ciśnień są również ważnym elementem systemów przeciwpożarowych.

Wieża ciśnień pełni kluczową rolę w zapewnianiu nieprzerwanego dostępu do wody pod odpowiednim ciśnieniem. Jej konstrukcja jest dostosowana do specyfiki danego systemu wodociągowego i potrzeb obsługiwanej społeczności.

Popularne posty z tego bloga

Wieża ciśnień - zasada działania - budowa - schemat - przeznaczenie