Swarzędz - wieża ciśnień

 Wieża ciśnień w Swarzędzu to ceglana wieża o wysokości 20 metrów. Została zbudowana na początku XX wieku w celu zapewnienia ciśnienia wody w wodociągu miejskim. Wieża ma zbiornik o pojemności 100 m3.

Wieża znajduje się przy ulicy Strzeleckiej, na terenie zakładów mięsnych Andrzej Bystry. Jest to budowla o przekroju kołowym, oparta na kwadratowej podstawie. Podstawa licząca dwie kondygnacje wysokości - mogła wcześniej mieścić np. pomieszczenia dla pomp lub mieszkania dla obsługi wieży.

Swarzędz - wieża ciśnień
Swarzędz - wieża ciśnień / @ Agnada

W latach 60. XX wieku wieża została wyłączona z użytku. W 2009 roku została odrestaurowana i obecnie pełni funkcję obiektu historycznego. Wieża jest charakterystycznym elementem krajobrazu Swarzędza. Jest często wykorzystywana w materiałach promocyjnych miasta.

Wieża ciśnień to element infrastruktury wodociągowej, który ma na celu utrzymanie ciśnienia wody w systemie i zapewnienie regularnego dostępu do wody dla mieszkańców danego obszaru. Oto kilka kluczowych informacji dotyczących wieży ciśnień:


  • Zbiornik na wodę: Głównym elementem wieży ciśnień jest zbiornik, który magazynuje pewną ilość wody. Woda jest pompowana do tego zbiornika w okresach niskiego zapotrzebowania na wodę, a następnie uwalniana z powrotem do sieci wodociągowej w okresach większego zapotrzebowania.

  • Wysokość wieży: Woda jest przechowywana na różnych poziomach w zbiorniku wieży. Im wyższa jest wieża, tym większe ciśnienie wodociągowe można uzyskać na poziomie ziemi. Zasada ta opiera się na grawitacyjnym działaniu wody, gdzie różnica wysokości wpływa na ciśnienie.

  • Zapewnienie ciśnienia: Wieże ciśnień pomagają w utrzymaniu stabilnego ciśnienia wodociągowego w systemie. Dzięki temu można zapewnić odpowiednie ciśnienie wody nawet w obszarach oddalonych od źródła wodociągowego.

  • Zabezpieczenie awaryjne: Wieże ciśnień pełnią rolę zabezpieczenia awaryjnego. W przypadku zakłóceń w dostawie wody, takich jak awarie pomp czy przerwy w dostawie energii elektrycznej, woda z zbiornika wieży może być nadal dostarczana do użytkowników.

  • Regulacja pomp: Wieże ciśnień mogą być wyposażone w systemy kontroli i pomiaru, które monitorują poziom wody w zbiorniku i regulują pracę pomp w celu utrzymania odpowiedniego ciśnienia.

  • Bezpieczeństwo: Konstrukcja wieży ciśnień musi spełniać rygorystyczne normy bezpieczeństwa. W przypadku dużych wież ciśnień, konstrukcje te muszą być wytrzymałe, stabilne i przystosowane do panujących warunków atmosferycznych.

Wieże ciśnień są ważnym elementem systemu wodociągowego, szczególnie w obszarach o zróżnicowanej topografii, gdzie naturalne ciśnienie wodociągowe może być niewystarczające do efektywnej dostawy wody. Dzięki zastosowaniu wież ciśnień można skompensować różnice wysokości terenu i zapewnić równomierne dostarczanie wody dla społeczności.


Popularne posty z tego bloga

Wieża ciśnień - zasada działania - budowa - schemat - przeznaczenie