Szubin - wieża ciśnień

 Kolejowa wieża ciśnień w Szubinie to zabytkowy obiekt, położony przy ulicy Dworcowej, przy trakcie kolejowym Bydgoszcz - Poznań. Została zbudowana w latach 1890-1891, prawdopodobnie wraz z otwarciem linii kolejowej w 1891 roku.

Szubin - wieża ciśnień
Szubin - wieża ciśnień / @ geo573

Wieża ma wysokość około 25 metrów i została wykonana na planie ośmiokąta z cegły. Jej konstrukcja jest typowa dla wież ciśnień kolejowych z tego okresu. W środku znajduje się zbiornik na wodę, który jest podtrzymywany przez żelbetową konstrukcję.

Wieża służyła do dostarczania wody do parowozów, które kursowały na trasie Bydgoszcz - Poznań. Wraz z elektryfikacją trakcji w latach 80. XX wieku, wieża przestała być użyteczna i została opuszczona.

W latach 90. XX wieku wieża została wykupiona przez prywatnego inwestora, który planował jej adaptację na cele turystyczne. Jednakże, prace nie zostały nigdy ukończone, a wieża nadal popada w ruinę.

Obecnie wieża jest ogrodzona i niedostępna dla zwiedzających. Jej stan techniczny jest zły, a jej konstrukcja jest zagrożona zawaleniem. Wieża ciśnień w Szubinie jest cennym zabytkiem techniki. Jest ona świadectwem rozwoju kolei w XIX wieku i stanowi istotny element krajobrazu miasta.

Oto kilka dodatkowych informacji o wieży:

  • Wieża nie jest wpisana do rejestru zabytków.
  • Wieża jest jednym z symboli Szubina.
  • Mam nadzieję, że wieża w Szubinie zostanie w końcu odrestaurowana i będzie mogła służyć mieszkańcom i turystom.

Zasady działania wieży ciśnień w Szubinie

Zasada działania wieży ciśnień opiera się na wykorzystaniu grawitacji do utrzymania ciśnienia wody w systemie wodociągowym. Główne punkty zasad działania to:

Zbiornik na wodę: Wieża ciśnień posiada duży zbiornik na wodę umieszczony na odpowiedniej wysokości. Woda jest gromadzona w tym zbiorniku.

Ciśnienie hydrostatyczne: Ciężar wody w zbiorniku generuje ciśnienie, które jest proporcjonalne do wysokości słupa wody nad danym punktem w systemie. Im wyższa wieża i większa wysokość słupa wody, tym większe jest ciśnienie w systemie.

Stabilizacja ciśnienia: Dzięki zastosowaniu wieży ciśnień, ciśnienie wody w systemie jest stabilizowane nawet wtedy, gdy zapotrzebowanie na wodę w danym momencie jest niskie. Woda jest stale dostarczana z odpowiednim ciśnieniem do użytkowników.

Regulacja ciśnienia: W niektórych wieżach ciśnień stosuje się systemy regulacji ciśnienia, które pozwalają na dostosowanie ciśnienia wody w systemie wodociągowym do zmieniających się warunków i potrzeb użytkowników.

Ogólnie rzecz biorąc, wieże ciśnień działają na zasadzie wykorzystania ciężaru wody w zbiorniku, aby utrzymać stałe ciśnienie w systemie wodociągowym. Jest to kluczowy element infrastruktury, który umożliwia skuteczne dostarczanie wody do mieszkańców oraz stabilne funkcjonowanie systemu wodociągowego.


 

Popularne posty z tego bloga

Wieża ciśnień - zasada działania - budowa - schemat - przeznaczenie