Waplewo Wielkie - wieża ciśnień

 Wieża ciśnień w Waplewie Wielkim to nieczynny obiekt przemysłowy, który znajduje się w pobliżu stacji kolejowej Waplewo Wielkie na linii Malbork – Tczew. Została wybudowana w 1928 roku i jest wpisana do rejestru zabytków.

Budowla jest wzniesiona z cegły, obłożona białym tynkiem. Ma wysokość 22 metry i kształt cylindryczny. Na jej szczycie znajduje się zbiornik na wodę o pojemności 100 m3.

Wieża ciśnień została wybudowana na potrzeby kolei. Była wykorzystywana do dostarczania wody do parowozów. W latach 60. XX wieku została wyłączona z eksploatacji i od tego czasu pozostaje nieużytkowana. W 2022 roku rozpoczęła się jej renowacja, która ma zakończyć się w 2023 roku. Po renowacji wieża będzie pełnić funkcję kulturalno-turystyczną.

Wieża ciśnień jest jednym z symboli Waplewa Wielkiego. Jest to popularne miejsce spacerów i wycieczek. Z tarasu widokowego na jej szczycie można podziwiać panoramę okolicy.

Wieża ciśnień to konstrukcja używana w systemach wodociągowych do przechowywania wody oraz utrzymania ciśnienia wody w sieci. Kluczowym celem wieży ciśnień jest zapewnienie równomiernego dostarczania wody do różnych obszarów miejskich lub miejskich. Oto kilka istotnych informacji dotyczących wieży ciśnień:

Budowa: Wieże ciśnień mają zazwyczaj formę wysokiej, pionowej konstrukcji, która zawiera zbiornik na wodę. Zbiornik może mieć różne kształty, ale najczęściej spotyka się cylindryczne lub stożkowe konstrukcje. Materiały, z których wykonuje się wieże ciśnień, to najczęściej beton lub stal.

Zasada działania: Wieża ciśnień działa na zasadzie różnicy wysokości wodostanu, generując ciśnienie hydrostatyczne. Woda jest pompowana do zbiornika na górze wieży, a następnie rozprowadzana jest w dół, dostarczając wodę do sieci wodociągowej. Im wyżej umieszczona jest wieża, tym większe jest ciśnienie w systemie.

Pompowanie wody: Woda jest pompowana do wieży z niższego źródła, na przykład z ujęcia wody gruntowej, rzeki lub innego źródła wodnego. Pompowanie często odbywa się w okresach niskiego zużycia, kiedy dostępna jest nadwyżka wody.

Magazynowanie wody: Woda zgromadzona w zbiorniku na górze wieży pełni rolę rezerwuaru. Magazynowanie wody pozwala na elastyczne dostosowanie się do zmieniającego się zapotrzebowania na wodę w ciągu dnia.

Regulacja ciśnienia: Wieże ciśnień pomagają utrzymać stałe ciśnienie w systemie wodociągowym, co jest istotne dla skutecznego dostarczania wody do różnych obszarów miasta lub miasteczka.

Dostarczanie wody: Kiedy w danym obszarze występuje zapotrzebowanie na wodę, zawory są otwierane, a woda z wieży ciśnień kieruje się do sieci wodociągowej, dostarczając ją do odbiorców.

Wieża ciśnień jest istotnym elementem infrastruktury wodociągowej, a jej obecność pomaga w zapewnieniu stabilnego ciśnienia w systemie, co z kolei umożliwia nieprzerwane dostarczanie wody mieszkańcom i firmom.

Popularne posty z tego bloga

Wieża ciśnień - zasada działania - budowa - schemat - przeznaczenie