Zielin - wieża ciśnień

 Zielin wieża ciśnień to nieczynna kolejowa wieża ciśnień, która znajduje się w pobliżu stacji kolejowej Zielin Miastecki na linii Korzybie – Bytów. Wieża została wybudowana w 1910 roku i jest wpisana do wojewódzkiej ewidencji zabytków. 

Zielin - wieża ciśnień
Zielin - wieża ciśnień / @ Asas22222

Wieża jest murowana z cegły, ma wysokość 20 metrów i kształt cylindryczny. Na jej szczycie znajduje się zbiornik na wodę o pojemności 100 m³. Wieża została wybudowana na potrzeby kolei. Była wykorzystywana do dostarczania wody do parowozów. W latach 60. XX wieku została wyłączona z eksploatacji i od tego czasu pozostaje nieużytkowana.

Obecnie wieża jest własnością prywatną. W 2022 roku została zakupiona przez mieszkańców wsi, którzy planują ją wyremontować i utworzyć w niej miejsce rekreacyjno-wypoczynkowe.

Wieża ciśnień to konstrukcja używana w systemach wodociągowych do utrzymania ciśnienia wody i zapewnienia równomiernego dostarczania wody do różnych obszarów miejskich lub miejskich. Poniżej przedstawiam kluczowe informacje dotyczące wieży ciśnień:

Budowa: Wieże ciśnień są zazwyczaj wysokimi, pionowymi konstrukcjami, które zawierają zbiornik na wodę. Konstrukcja ta może mieć różne kształty, takie jak cylindryczny, stożkowy lub sześcienny. Materiały używane do budowy wież ciśnień obejmują beton, stal i inne trwałe materiały.

Zasada działania: Wieża ciśnień działa na zasadzie różnicy wysokości wodostanu, co generuje ciśnienie hydrostatyczne. Woda jest pompowana do zbiornika na górze wieży, a następnie, dzięki sile grawitacji, jest rozprowadzana w dół, dostarczając wodę do sieci wodociągowej. Im wyżej umieszczona jest wieża, tym większe jest ciśnienie w systemie.

Pompowanie wody: Woda jest zazwyczaj pompowana do wieży z niższego źródła, takiego jak ujęcie wody gruntowej, rzeka czy zbiornik retencyjny. Pompowanie wody zazwyczaj odbywa się w okresach niskiego zużycia wody, kiedy dostępna jest nadwyżka wody.

Magazynowanie wody: Woda zgromadzona w zbiorniku na górze wieży działa jako rezerwuar. To magazynowanie umożliwia dostarczanie wody zgodnie z zapotrzebowaniem, nawet gdy źródło wody nie jest dostępne lub jest ograniczone.

Regulacja ciśnienia: Wieże ciśnień pomagają utrzymać stałe ciśnienie w systemie wodociągowym, co jest kluczowe dla równomiernej dostawy wody do różnych obszarów.

Dostarczanie wody: Kiedy w danym obszarze występuje zapotrzebowanie na wodę, zawory są otwierane, a woda z wieży kieruje się w dół, dostarczając wodę do sieci wodociągowej.

Wieża ciśnień odgrywa istotną rolę w zapewnianiu stabilnej dostawy wody do społeczności. Jej obecność w systemie wodociągowym pozwala na utrzymanie równomiernego ciśnienia i skuteczne zarządzanie dostawą wody, co jest niezbędne dla codziennego funkcjonowania społeczeństwa.


Popularne posty z tego bloga

Wieża ciśnień - zasada działania - budowa - schemat - przeznaczenie