Chęciny - wieża ciśnień

 W Chęcinach jest jedna wieża ciśnień. Znajduje się przy ulicy Wojska Polskiego. Została wybudowana w 1936 roku i ma wysokość 30 metrów. Wieża jest nieczynna, ale nadal jest w dobrym stanie.


Wieża ciśnień w Chęcinach jest typowym przykładem architektury przemysłowej z okresu międzywojennego. Jest to żelbetowa konstrukcja z ceglaną elewacją. Wieża składa się z trzech części: podstawy, trzonu i zbiornika. Podstawa jest masywna i kwadratowa. Trzon jest smukły i cylindryczny. Zbiornik jest umieszczony na szczycie trzonu i ma kształt grzyba.

Wieża ciśnień w Chęcinach jest ważnym elementem krajobrazu miasta. Jest widoczna z wielu punktów widokowych w okolicy. Wieża jest również cennym zabytkiem techniki.

Zasady działania wieży ciśnień :

Wieża ciśnień to konstrukcja używana do przechowywania wody i utrzymania stałego ciśnienia w systemie wodociągowym. Jej głównym celem jest zapewnienie stabilnego ciśnienia wodociągowego w określonym obszarze, co umożliwia równomierne dostarczanie wody do użytkowników, nawet gdy popyt na wodę zmienia się dynamicznie.

Podstawowe elementy wieży ciśnień obejmują:

Zbiornik wody: Główna część wieży to zbiornik wody, który może być wykonany z betonu, stali lub innego materiału odpornego na korozję. Zbiornik ten może mieć różne kształty, takie jak cylindryczny, stożkowy lub sześcienny, w zależności od projektu i wymagań.

Podpora: Wieża jest podtrzymywana przez konstrukcję nośną, która może być słupowa, kratownicowa lub innego typu, zapewniającą stabilność i bezpieczeństwo konstrukcji.

System rurociągów: Wieża jest podłączona do systemu rurociągów, którym woda jest dostarczana do i z wieży. Rurociągi te są zaprojektowane tak, aby umożliwić płynny przepływ wody między wieżą a siecią wodociągową.

Zawór spustowy: Zazwyczaj wieża jest wyposażona w zawór spustowy lub zawór bezpieczeństwa, który umożliwia kontrolowane opróżnianie zbiornika wody w przypadku konieczności konserwacji lub napraw.

System monitorowania i sterowania: Współczesne wieże ciśnień są często wyposażone w zaawansowane systemy monitorowania i sterowania, które umożliwiają nadzór nad poziomem wody, ciśnieniem i innymi parametrami operacyjnymi wieży.

Wieża ciśnień odgrywa kluczową rolę w zapewnieniu niezawodnych dostaw wody do społeczności oraz w utrzymaniu stabilnego ciśnienia w systemie wodociągowym, co jest niezbędne do zaspokojenia codziennych potrzeb wody i zapewnienia bezpieczeństwa pożarowego.

Popularne posty z tego bloga

Wieża ciśnień - zasada działania - budowa - schemat - przeznaczenie