Czerwonka - wieża ciśnień

 Wieża ciśnień w Czerwonce to żelbetowa konstrukcja z 1956 roku. Ma wysokość 30 metrów i składa się z siedmiu kondygnacji, z czego jedna jest podziemna. Zbiornik na wodę ma pojemność 200 m3. Wieża była wykorzystywana do zaopatrywania w wodę parowozów na stacji kolejowej Czerwonka. Po wycofaniu parowozów z eksploatacji wieża nadal była wykorzystywana do zasilania w wodę pobliskich zabudowań. 

Obecnie wieża ciśnień w Czerwonce jest nieczynna i nie jest udostępniona zwiedzającym. Znajduje się w prywatnych rękach i stopniowo popada w ruinę. Mimo to, nadal jest charakterystycznym elementem krajobrazu Czerwonej.

Wieża ciśnień w Czerwonce jest przykładem typowej konstrukcji tego typu obiektów z okresu powojennego. Jest to prosta, ale solidna konstrukcja, która dobrze spełniała swoje zadanie. Wieża jest również świadectwem rozwoju kolei na Warmii i Mazurach.

Wieża ciśnień to konstrukcja inżynieryjna, która jest wykorzystywana do przechowywania wody i utrzymania ciśnienia w systemach wodociągowych. Jest to jeden z elementów infrastruktury wodociągowej, który pomaga w zapewnieniu ciągłego dostępu do wody pitnej dla społeczności.


Typowa wieża ciśnień składa się z dwóch głównych części: zbiornika na wodę umieszczonego na szczycie konstrukcji oraz konstrukcji nośnej (najczęściej w formie wieży lub słupa), która podtrzymuje zbiornik na odpowiedniej wysokości.


Główne zadania wieży ciśnień obejmują:


Przechowywanie wody: Wieże ciśnień służą do gromadzenia i przechowywania wody, która jest dostarczana do społeczności przez systemy wodociągowe. Woda jest zazwyczaj pobierana z różnych źródeł, takich jak studnie, rzeki lub jeziora, a następnie przekazywana do wieży celem przechowania.


Utrzymanie ciśnienia: Zbiornik umieszczony na wieży jest umiejscowiony na odpowiedniej wysokości, aby wytworzyć odpowiednie ciśnienie wody w systemie wodociągowym. Ciśnienie to jest wynikiem grawitacji, a im wyżej jest zbiornik, tym większe jest ciśnienie wody w rurach, co umożliwia jej dostarczanie do użytkowników.


Zapewnienie ciągłości dostaw: Dzięki przechowywaniu wody w zbiorniku wieży ciśnień, możliwe jest utrzymanie ciągłej dostawy wody nawet w przypadku chwilowych problemów z dostawami lub zmian w zapotrzebowaniu.


Zabezpieczenie przed awariami: Wieże ciśnień pełnią również rolę zabezpieczenia przed awariami w systemie wodociągowym. Dzięki ich pojemności, mogą zapewnić rezerwę wody w przypadku awarii lub przestoju w normalnych źródłach dostaw.


Wieże ciśnień są kluczowym elementem infrastruktury wodociągowej i odgrywają istotną rolę w zapewnianiu niezawodnych dostaw wody pitnej dla społeczności. Są projektowane i konstruowane z uwzględnieniem norm bezpieczeństwa oraz wymagań dotyczących jakości wody i stabilności konstrukcyjnej.


Popularne posty z tego bloga

Wieża ciśnień - zasada działania - budowa - schemat - przeznaczenie