Gorzewo - wieża ciśnień

 Wieża ciśnień w Gorzewie to żelbetowa konstrukcja o wysokości 30 metrów, zbudowana w 1936 roku. Znajduje się na terenie dawnego sanatorium przeciwgruźliczego, w województwie mazowieckim, w Polsce.

Wieża ciśnień jest charakterystycznym punktem orientacyjnym w okolicy i jest widoczna z wielu kilometrów. Jest to również popularny cel spacerów dla mieszkańców Gorzewa. Wieża ciśnień w Gorzewie jest wykorzystywana do magazynowania wody pitnej dla okolicznych mieszkańców. Zbiornik na szczycie wieży ma pojemność 200 metrów sześciennych.

Wieża ciśnień w Gorzewie jest przykładem modernistycznej architektury przemysłowej. Jest to prosta i funkcjonalna konstrukcja, która wyróżnia się charakterystycznym kształtem. Wieża jest wykonana z żelbetu i składa się z trzonu i zbiornika. Trzon jest podzielony na pięć kondygnacji, z których każda ma inną wysokość. Zbiornik ma kształt grzyba i jest zwieńczony iglicą.

Wieża ciśnień w Gorzewie jest cennym zabytkiem techniki i architektury przemysłowej. Jest to również ważny element infrastruktury okolicy.

Zasady działania wieży ciśnień w Gorzewie :

Wieża ciśnień to struktura inżynieryjna, która jest często stosowana w systemach zaopatrzenia w wodę. Głównym celem wieży ciśnień jest utrzymanie ciśnienia wody w sieci wodociągowej, zapewniając odpowiedni przepływ wody do okolicznych obszarów. Główne elementy i zasady działania wieży ciśnień obejmują:


Zbiornik wodny: Wieża ciśnień posiada zazwyczaj duży zbiornik na wodę umieszczony na jej szczycie. Ten zbiornik służy do gromadzenia wody, która jest dostarczana przez rurociągi, pompy wodne lub naturalne źródła.


Ciśnienie hydrostatyczne: Woda zgromadzona w zbiorniku wieży ciśnień wywiera ciśnienie na dno zbiornika, znane jako ciśnienie hydrostatyczne. Im wyższa jest wieża i im większa jest ilość wody w zbiorniku, tym większe jest ciśnienie wody w sieci wodociągowej.


Grawitacyjna dystrybucja wody: Dzięki zastosowaniu zasady grawitacji, woda z zbiornika wieży ciśnień jest dystrybuowana do obszarów o niższych wysokościach poprzez rury wodociągowe. Ciśnienie wody jest wystarczająco duże, aby zapewnić przepływ wody do domów, firm i innych miejsc docelowych.


Stabilizacja ciśnienia: Niektóre wieże ciśnień są wyposażone w systemy regulacji ciśnienia, które pomagają w utrzymaniu stabilnego ciśnienia wody w sieci wodociągowej. To zapewnia równomierne dostawy wody nawet przy zmieniającym się zapotrzebowaniu.


Wieża ciśnień jest kluczowym elementem infrastruktury wodnej, szczególnie w obszarach o zróżnicowanym terenie, gdzie naturalne ciśnienie wody może być niewystarczające do zapewnienia odpowiedniego przepływu. Dzięki swojej konstrukcji wieża ciśnień umożliwia efektywne i nieprzerwane dostawy wody do różnych miejsc.


Popularne posty z tego bloga

Wieża ciśnień - zasada działania - budowa - schemat - przeznaczenie