Iłowo Osada - wieża ciśnień

 Wieża ciśnień w Iłowie-Osadzie to zbudowana w 1910 roku kolejowa wieża ciśnień. Znajduje się tuż przy torach kolejowych, w okolicy dworca, przy wjeździe do Iłowa od strony Mławy.

Charakterystyka:

  • Wysokość: 42 metry

Wygląd:

  • Cylindryczny trzon
  • Zwieńczenie w kształcie stożka
  • Elewacja zdobiona gzymsami i pilastrami
  • Duża liczba okien, wzmocniona sklamrowaniami

Funkcja:

  • Zaopatrywanie w wodę stacji kolejowej, parowozowni oraz osiedla kolejowego
  • Obecnie nieczynna, ale zabezpieczona i dostępna do zwiedzania

Ciekawostki:

  • Wieża ciśnień w Iłowie-Osadzie jest jedną z najwyższych tego typu konstrukcji w województwie warmińsko-mazurskim.
  • Jest to popularny punkt widokowy na okolicę.
  • W 2010 roku wieża została wyremontowana.

Wieża ciśnień, nazywana również wieżą wodną, to struktura używana do magazynowania wody pitnej oraz utrzymania odpowiedniego ciśnienia w systemach wodociągowych. Jest to charakterystyczna budowla składająca się z wysokiego słupa wody (zbiornika) umieszczonego na wieży lub konstrukcji podwyższonej. Wieże ciśnień są powszechnie spotykane na całym świecie i są ważnym elementem infrastruktury wodociągowej, szczególnie w obszarach, gdzie teren ma nieregularny kształt i trudności z zapewnieniem równomiernego ciśnienia wody.


Główne funkcje wieży ciśnień obejmują:

Magazynowanie wody: Wieże ciśnień mogą przechowywać duże ilości wody pitnej. Woda jest pompowana do zbiornika w okresach niskiego zapotrzebowania, a następnie uwalniana z powrotem do systemu wodociągowego, gdy jest potrzebna.

Zachowanie ciśnienia: Dzięki umieszczeniu zbiornika na znacznej wysokości, wieża ciśnień generuje ciśnienie hydrostatyczne, które zapewnia odpowiedni przepływ wody do domów, przedsiębiorstw i innych budynków. Im wyższa wieża, tym większe ciśnienie wody.

Regulacja ciśnienia: Wieże ciśnień pełnią rolę wyrównywania ciśnienia w systemie wodociągowym. Gdy ciśnienie jest zbyt wysokie, nadmiar wody jest magazynowany w zbiorniku, a gdy jest zbyt niskie, woda jest uwalniana, aby wyrównać ciśnienie.

Zapewnienie ciągłości dostawy wody: Wieże ciśnień pomagają zapewnić stałą dostawę wody nawet w przypadku awarii pomp lub innych zakłóceń w systemie wodociągowym.

Konserwacja: Regularne inspekcje i konserwacja wieży ciśnień są kluczowe dla zapewnienia jej sprawności i bezpieczeństwa.

Wieża ciśnień jest więc kluczowym elementem infrastruktury wodociągowej, zapewniającym niezawodne dostawy wody pitnej do społeczności.

Popularne posty z tego bloga

Wieża ciśnień - zasada działania - budowa - schemat - przeznaczenie